Uživatelské rozhraní Merbon Visual

Grafické rozhraní pro obsluhu (HMI) je důležitou součástí projektů. Editor grafiky pro webové stránky i všechny druhy terminálů je nyní přímo ve vývojovém prostředí Merbon IDE. Šablony, tedy panely s grafikou nebo textovým menu, je možné přiřazovat různým typům terminálů i webovým serverům. Panely obsahují objekty s texty, obrázky, ovládacími tlačítky, grafy, hodnotami a dalšími funkcemi. Lze nastavit i průhlednost objektů. Rozlišení panelů je volitelné, takže jako výchozí formát obrazovky vybereme některou z předdefinovaných velikostí, nebo zadáme vlastní. Díky tomu, že veškerá data jsou ukládána ve vektorovém formátu, ale prohlížeč umí přizpůsobit velikost panelu aktuálnímu rozlišení, není nutné při změně rozlišení displeje projekt překreslovat. Generické webové stránky, jako přehled alarmů nebo událostí, není nutné konfigurovat vůbec.
visual1

Proti neoprávněnému přístupu je možné zadávání hodnot ochránit čtyřmístným číselným kódem. Potvrzování alarmů je možné nastavit jako nechráněné, což se někdy ukazuje jako výhodná možnost pro méně zaškolenou nebo příležitostnou obsluhu.

Podstanice umožňují i řízení technologií pomocí časových programů. Ty se podle potřeby definují v runtimu a nastavují pomocí grafického dialogu. K dispozici jsou tři typy časových programů: binární, vícestavový a analogový, který umožňuje zadávání libovolných hodnot v daných mezích. Nechybí ani programy výjimek pro definování prázdnin, svátků atd.

Důležitou součástí aplikace je modul pro zasílání alarmových e-mailů a SMS zpráv. Pro každý alarm lze vytvořit samostatnou zprávu s definovaným adresátem, předmětem, obsahem zprávy atd.

Tvorba projektu v editoru je velmi snadná. Uživatelé oceňují intuitivní prostředí, rozsáhlé možnosti kopírování a záměn textů i hromadné změny vlastností objektů, což vytváření projektu usnadňuje a zrychluje. Hotový projekt můžeme jedním stiskem tlačítka exportovat pro web. Panely jsou tak dostupné pomocí webového prohlížeče kdekoliv na síti, a to včetně vložených grafů a možnosti měnit hodnoty. Aplikace existuje i pro prostředí iOS, OSX, Linux, Android a Windows a tak zpřístupní procesní data i na tablety, komunikátory a další přenosná za-řízení.

Nad SoftPLC nebo Merbon runtimem může pracovat kromě HMI aplikací také OPC server. Je to rychlý a cenově bezkonkurenční způsob, jak do libovolného vizualizačního systému (který podporuje OPC technologii) zaintegrovat data, která můžeme definovat v runtime SoftPLC nebo Merbon. Za cenu licence SoftPLC či Merbon runtime a s minimálními náklady na engineering je tak možné instalovat Modbus / OPC server, BACnet / OPC server, M-Bus / OPC server atd., přičemž na rozdíl od běžných OPC serverů zde ještě můžeme v runtimu pomocí funkčních bloků provést další matematické a logické operace (např. průměr, součty a rozdíly, maximum / minimum, čítače, převody jednotek atd.).

Pro přenos dat do procesních automatů se sériovou komunikací pak můžeme použít Modbus RTU nebo TCP server: po lince RS232 nebo RS485 či rozhraní Ethernet zpřístupníme data z Merbon runtime (tedy z PLC) jiným PLC, které komunikují jako Modbus RTU klient.

Aplikace Merbon Visual, určená pro mobilní zařízení s operačními systémy iOS a Android, si nově umí stáhnout definici grafického nebo textového menu přímo z PLC Merbon. Stačí tedy v aplikaci zadat parametry připojení a přihlásit se. Aplikace umožňuje čtení a nastavování hodnot a časových programů i práci s alarmy v podstanicích s runtimem Merbon i SoftPLC, s PLC se spojuje přes Internet. Je zdarma ke stažení na App Store a Google Play. Merbon Visual podporuje připojení k více PLC a lze jej nastavit pro přístup z místní sítě nebo z internetu. Přepínání mezi místním a dálkovým přístupem je snadné a rychlé, celá aplikace je pro zvýšení bezpečnosti volitelně chráněna heslem.

visual2