V rámci rozšiřování aplikačních platforem pro systém Merbon jsme navázali spolupráci s předním německým výrobcem komponent pro elektrotechniku a programovatelných PLC, firmou Wago. Jejich PLC naši zákazníci znají jako podstanice programovatelné v prostředí CoDeSys. S podzimem roku 2019 uvádíme na trh tyto podstanice s runtimem Merbon pod označením wall. Podstanice budou programovatelné v prostředí Merbon IDE.

Podstanice budou dostupné pro snazší objednávání a montáž i v sadách již včetně I/O karet, přičemž sady bude možné na místě rozšiřovat o další standardní I/O karty podle potřeby.

Zvýhodněné sady s I/O optimalizovanými pro zařízení VVK:

  • wMX – PLC a 16 AI, 8AO, 32DI, 32DO (I/O mix stejný jako u markMX)
  • wCIO – PLC a 8AI, 8AO, 8 DI, 8DO (I/O mix obdobný jako u ICIO205)
  • wMXCOM – jako wMX, ale s integrovaným rozhraním RS232/RS485 (CANNON9) na základní jednotce
  • wCIOCOM – jako wCIO, ale s integrovaným rozhraním RS232/RS485 (CANNON9) na základní jednotce

Plná podpora procesních podstanic wall je součástí nového releasu Merbon IDE, který bude uvolněn s uvedením řady wall do prodeje. Mezi výhody PLC wall patří úspora místa v rozvaděči a možnost rozšiřování sestav standardními I/O kartami, včetně karet komunikačních (v první fázi RS485 s galvanickým oddělením).

Podstanice byly již od jara nasazovány na pilotních projektech, ke stažení na webu Domat jsou i makra zapojovacích schémat pro projektanty v systémech AutoCAD a EPLAN.

Nová řada s názvem wall je plně kompatibilní s dalšími komponenty systému Domat, jako jsou terminály a pultíky (HT200, HT102), mobilní aplikace Merbon Visual, vizualizace Merbon SCADA, databáze Merbon DB, portál ContPort i další produkty.

Podrobnosti naleznete v aktuálním ceníku a příslušných katalogových listech.