Školení projektantů MaR

Zveme Vás na školení projektantů MaR, zaměřené nejen na řídicí systém Domat, ale i na obecná pravidla pro umisťování čidel, výběr I/O modulů a regulátorů a projektování řídicích systémů v síťovém prostředí.

Program:

Začátek v 9:00
Přehled výrobků Domat, značení
Topologie systému, funkce jednotlivých úrovní
Projektování: čidla a akční členy (obecně + specifika Domat)
Projektování: I/O moduly a pokojové ovladače a regulátory, UCWEB
Oběd
Projektování: automatizační úroveň – řídicí stanice a PLC
Příklady z referencí
Projektování: vizualizace, sítě, možnosti, webové přístupy atd.
Integrace cizích systémů
Licenční politika, kalkulace, příklad nabídky
Závěr kolem 15:00, pak volná diskuze a konzultace.

Rádi Vás uvidíme ve školicím středisku v Klecanech, Třebízského nám. 424, 250 67 Klecany. Přihlašujte se prosím na adrese support@nulldomat.cz, dotazy tamtéž.