Školení projektantů FVE

Dopoledne zaměřené na řídicí a monitorovací systémy FVE. Účastníci se ve dvou blocích seznámí s těmito tématy:
- typy systémů pro string a subarray monitoring (měření proudů na odporech / Hallovy sondy)
- způsoby sběru dat a prezentace na centrále
- úrovně měření (DC, střídače, trafostanice)
- algoritmy detekce poruch
- řízení P a Q podle aktuálních požadavků distributorů
- komunikace se střídači a předpoklady pro ni (rozhraní….)
- rozdíly mezi centrálními a decentralizovanými střídači, výhody a nevýhody, pravidla pro projektování
- požadavky na datovou síť v objektu FVE

Následuje volná diskuze s ukázkami dálkových přístupů na FVE a interpretací naměřených dat.