Školení domovních techniků

Pro domovní techniky, údržbáře, obsluhu řídicích systémů – zkrátka pro všechny ty, kdo pracují se systémy měření a regulace. Školení – seminář, založený na nejčastějších problémech, se kterými se naši technici setkávají v praxi. Absolventi poznají vztah mezi řídicím systémem a technologií, pochopí některé skryté funkce řídicích systémů a budou schopni pokročilejší diagnostiky závad.

Začátek v 9:00, předpokládaný konec ve 14:00, pak diskuze.

Témata:

- Základy elektrotechniky
- základní součástky
- jištění, motory
- orientace v elektro-dokumentaci
- měření elektrických veličin
- Základy hydrauliky
- ventily, čerpadla, regulační ventil v hydraulickém okruhu
- Základy měření a regulace
- měřící a akční elementy
- diskrétní a spojitá regulace, projevy v systému MaR
- orientace v dokumentaci MaR
- Diagnostika závad
– systémový přístup k odhalování a hlášení poruch
- nejčastější závady technologií
- systematické odhalování závad: trvalý úkol
- vyhodnocování historických dat

Těšíme se na vaši účast. Přihlášky prosím zasílejte na adresu support@nulldomat.cz.