Řízení činného a jalového výkonu, dispečerské řízení zdrojů

Rozhraní pro řízení P a Q přijímá binární signály ze zařízení distributora (odběratele) a převádí je na sběrnici, kterou komunikuje se střídači. V základní konfiguraci jsou 4 binární vstupy pro čtyři stupně řízení činného výkonu a jeden vstup 0..10 V pro řízení účiníku. Čtyři binární výstupy hlásí zpět do distribučního systému přijetí povelu. Konfigurace I/O závisí na typu signálů; volitelně lze řídit Q dalšími čtyřmi binárními vstupy apod.

Binární a analogové signály jsou zpracovány v I/O modulu a přivedeny do regulátoru, v němž je možné signály dále upravit. Pak jsou poslány po sběrnici do střídačů. Při úspěšné komunikaci hlásí regulátor zpět do distribučního systému, že příkaz byl v pořádku přijat.

Firmware regulátoru je upraven podle požadavků distributora a podle komunikačního protokolu střídačů. Přesná funkce závisí i na předpisech, platných pro konkrétní oblast nasazení. Všechny hodnoty se konfigurují před expedicí, je ale možné funkci upravit i na místě. Parametry se nastavují přes webové rozhraní nebo na panelu regulátoru (LCD displej a šest tlačítek).

Regulátor je kompatibilní s I/O moduly pro monitorování stejnosměrného proudu, tedy hodnoty proudů je možné zobrazovat na displeji a webovém rozhraní nebo přenášet do monitorovací centrály.

Dodáváme kompletní technické řešení na klíč včetně administrativních kroků, jednání a schválení projektů u distribuční společnosti (ČEZ Distribuce, e.ON).
Řešení minimalizuje negativní důsledky na výrobu energie během instalace dispečerského řízení.
Následná instalace dle schváleného harmonogramu a podmínek dle uzavřené smlouvy.

 
Hlavní funkce

  • komunikační a datové rozhraní mezi elektrárnou a distributorem
  • datová komunikace se systémy distributora
  • přenos pokynů distributora do systému elektrárny