Monitorování solárních elektráren

Již od roku 2009 nabízíme sofistikovaná řešení pro řízení a monitoring FVE elektráren přičemž v současné době je systém Domat nasazen na více než 750 MWp elektráren nejenom u nás, ale i v zahraničí. O kvalitě systému vypovídá také to, že náš monitorovací systém v roce 2012 obdržel jako první na světě TÜV SÜD certifikát.

Fotovoltaické elektrárny byly často mylně považovány za autonomní a bezúdržbové, ale jelikož se jedná o rozsáhlý systém s možností poruch, je potřeba tyto závady včas detekovat a odstranit tak, aby účinnost elektrárny byla co nejvyšší a nedocházelo ke ztrátám ve výrobě. Systém monitoringu je určen nejenom pro koncové zákazníky a investory, ale taktéž pro servisní organizace či OEM. Vzhledem k tomu, že výkon FVE je velmi proměnlivý, SCADA PV používá zvláštní algoritmy pro detekci krátkodobých a dlouhodobých odchylek výkonu a současně vylučuje vlivy okolí, tedy zastínění mraky, pokles nebo ztrátu výkonu zasněžených panelů, snížení účinnosti při zvýšení venkovní teploty atd., aby technik nebyl maten falešnými alarmy. Díky dlouhodobé registraci dat lze sledovat a vyhodnocovat i předpokládaný pokles účinnosti během doby životnosti zařízení a tato data srovnat s technickými údaji, které zaručuje dodavatel panelů. Modularita systému usnadňuje postupné budování dispečinků od nejjednodušší vizualizace naměřených hodnot po distribuované integrované systémy, určené pro provozování rozsáhlých energetických sítí a jejich zdrojů. Zvláštní zřetel je kladen na vysokou spolehlivost, rychlé vytváření aplikací a snadné nastavování i pro méně pokročilé uživatele. Díky inovativnímu řešení je možné detekovat a hlásit všechny technické i fyzické poruchy na elektrárně.

 

Stejnosměrný rozvaděč s monitorováním proudu – stringbox

Stringbox spojuje 8, 12, 16, 20, 24 a 32 stringů až po 20 A. Hodnoty proudů, měřené Hallovými sondami, jsou převedeny na sběrnici a přenášeny do vizualizačního nebo monitorovacího systému Domat. Všechny nezávisle dvoupólově jištěné větve jsou pak spojeny do jednoho výstupu, chráněného proti přepětí. Všechny nezávisle dvoupólově jištěné sekce jsou spojeny do jednoho výstupu, chráněného proti přepětí. Volitelně lze rozvaděč doplnit čidly teploty panelů, intenzity ozáření a odpínačem na společném stejnosměrném výstupu.
U rozsáhlejších instalací je možné sdružit několik sekcí v rozvaděči bez měření a proud měřit až ve společném rozvaděči vyšší úrovně. Tato varianta není tak citlivá, jako měření každého stringu, zato přináší významnou úsporu investičních nákladů.

 
Hlavní funkce stringboxu

 • měření stejnosměrného proudu
 • sdružování DC stringů
 • měření teplot a osvitu
 • datová komunikace
 • jištění

stringbox_web

 

Domat COM.INTERFACE

Kompletovaný box pro sběr dat z měření stejnosměrných proudů ze souboru string boxů, sběr dat z trafostanic, komunikaci se střídači a sběr dat z dílčích elektroměrů. Hlavním prvkem je průmyslový minipočítač a vícebodový vstupní a výstupní modul. Volitelně lze instalaci doplnit snímači potřebných veličin a stavů.

 
Hlavní funkce

 • sběr dat z měření stejnosměrných proudů
 • sběr dat z trafostanice
 • komunikace se střídači
 • sběr dat z elektroměrů

 

Domat DATALOG

Inteligentní nástroj pro centrální sběr a archivaci dat, vybavený výstupem na grafický webový server. Součástí softwarového vybavení je i správa provozních alarmů. Základem výbavy je průmyslové PC s OS Windows, pevným diskem a procesním vizualizačním programem SCADA PV. Archiv postavený na databázi SQL zabraňuje neoprávněnému přístupu k datům a jejich zpětné editaci.

 
Hlavní funkce

 • centrální sběr dat
 • archivace dat
 • zabezpečená data
 • správa alarmů
 • komunikace s dispečerem

 

Čidla intenzity slunečního záření

solar-irradiation_senzor

Čidla řady DOSi 13TC-TK.. jsou elektronická venkovní čidla intenzity slunečního záření a teploty pro použití u fotovoltaických zařízení. Poskytují výstupní signál 0…10V ss nebo komunikační rozhraní RS485.

Více informací