Energetika

Řízení energetických zdrojů a spotřeb | Domat Energy SystemDomat Control System dodává systémy pro monitorování a řízení solárních elektráren, lokálních distribučních soustav, tepelných čerpadel a teplárenských sítí. Dále dodává přístroje pro monitoring energetických zařízení, např. komunikativní alarmová tabla pro rozvodny, vizualizační systémy, systémy pro přenos alarmů pomocí SMS apod.

 

  • Manažerská nadstavba (ContPort pro energetiku)
  • Řízení činného a jalového výkonu, dispečerské řízení zdrojů
  • Monitorování solárních elektráren a ostatních zdrojů

Mohlo by vás zajímat:

Potřebujete bližší informace? Kontaktuje nás!