Zdroje tepla a chladu v budovách

U budov různých typů (průmyslové haly, obchodní centra, hotely, administrativní objekty atd.) jde z ekonomického hlediska především o efektivní provoz zdroje tepla či chladu s ohledem na spotřeby energií.

Ty se zásadně podílejí na nákladech provozu budov. Důležitý je ale také bezpečný a pokud možno bezobslužný systém ovládání, který minimalizuje chybné zásahy obsluhy. Systém řízení dále hlídá havarijní stavy strojoven a zajišťuje ochranu před krizovými situacemi. Mezi tyto ochrany patří hlídání zaplavení prostoru, hlídání teploty prostoru, detekce hořlavých a výbušných látek, automatický odtah zplodin, protipožární ochrana, havarijní uzávěry a podobně.

Se zdrojovou (primární) technologií musí spolupracovat část spotřebičová, tedy VZT jednotky, topné okruhy atd., které předávají signály o potřebě energie tak, aby zdroje dodávaly média požadovaných parametrů a zároveň se ztráty při výrobě a v rozvodech snížily na minimum.

Dalším hlediskem je komfort prostředí budov. Strojovny jsou tak ovládány s ohledem na aktuální povětrnostní podmínky (ekvitermní řízení, řízení podle předpovědi počasí) a zabezpečují tak vždy perfektní vnitřní teplotu a pohodu pro všechny uživatele budovy. Vzhledem k širokým zkušenostem naší společnosti na poli řízení technologií budov pak již nezáleží, zda jde o kotelny, tepelná čerpadla, výměníkové stanice či velké chladící agregáty. Pro tyto technologie také nabízíme jednotné a ucelené řešení s kompletní dodávkou všech měřicích i akčních prvků (čidla, ventily, termostaty, relé, atd.) systému značky Domat, což je výhodné z hlediska následného servisu.

Systém Domat je vhodný také pro řízení strojoven různých technologií. V budovách jde nejčastěji o strojovny pro dodávku tepla (kotelny a výměníkové stanice) nebo chladu včetně bi- a trivalentních technologií, tedy kotle na plyn nebo pevná paliva doplněné tepelnými čerpadly či solární termikou. V průmyslu jsme pak realizovali systémy pro řízení technologií, jako jsou chemické úpravny vody, přípravy stlačeného vzduchu, dusíku, strojní chlazení atd. Firma nabízí kromě letitých zkušeností při návrhu a algoritmizaci řízení těchto technologií také bezvadnou součinnost s technologem či dodavatelem strojních a elektro částí díla. Výsledkem je pak optimálně navržený a vyvážený řídicí systém, respektující všechny podmínky provozu s ohledem na nízkou spotřebu energií a dlouhodobou životnost technologie.