Řízení vzduchotechnických jednotek

U vzduchotechnických jednotek je podstatné, aby připravily vzduch s požadovanými parametry co nejúčinněji – a pokud možno jen takové množství, které je potřeba. Proto regulace VZT jednotek Domat umí komunikovat se zónovými regulátory, které signalizují potřebu větrání v jednotlivých místnostech, a podle toho připravuje v primárních jednotkách vzduch o potřebné teplotě, vlhkosti a kvalitě.

Požadované parametry prostředí jsou udržovány v optimálním komfortním pásmu, tedy teplota a vlhkost je regulována tak, aby byly splněny požadavky na komfort osob v místnostech a přitom nedocházelo ke zbytečnému upravování vzduchu. Letní kompenzace zaručuje, že při vstupu osob z venkovního do klimatizovaného prostředí nedojde k teplotnímu šoku.

U jednotek s frekvenčními měniči se využívají prostorová nebo odtahová čidla kvality a CO2. Ta indikují míru znečištění a podle toho jednotka směšuje potřebné množství čistého venkovního vzduchu. Odpadní vzduch je rekuperován, tedy odevzdává teplo na předehřev čerstvého vzduchu. Frekvenční měniče se s výhodou řídí přes komunikační rozhraní: ušetří se fyzické vstupy a výstupy systému a zlepší se ochrana proti rušení.

Pro bezpečnostní funkce se používá několikastupňová ochrana proti zámrazu: mechanický protimrazový termostat, aktivní ochrana omezením minimální teploty na zpátečce a zimní start s plynulou kompenzací tak, aby jednotka pracovala v pokud možno nejšetrnějších podmínkách.