Pokojové ovladače a regulátory

Designová řada komunikativních pokojových regulátorů a ovladačů přináší do řízení místností jiný rozměr. Velký LCD displej (60 x 60 mm) umožňuje čtení aktuální teploty a stavu zařízení ze vzdálenosti až pěti metrů, otočný ovladač kombinovaný s tlačítkem usnadňuje běžné ovládání, jako je korekce teploty a změna provozního módu, ale dovoluje i ovládání v několika úrovních, včetně nastavení týdenního časového programu u pokojových regulátorů.

Pro ovládání vzduchotechnických jednotek, malých kotelen a dalších složitějších zařízení jsou ideální univerzální ovladače, které mají kromě základních funkcí (snímání teploty v místnosti, nastavení požadované teploty ovladačem, změna provozního módu) volitelně i další funkce, jako výběr topné křivky, nastavení venkovní teploty, při které se začíná topit, nastavení teploty TUV, zobrazení a nastavení relativní vlhkosti, zobrazení dalších dvou libovolných hodnot atd. Funkce, které mají být uživateli k dispozici, se vybírají při uvádění do provozu, například u přepínání provozního módu můžeme vybírat mezi rezidenčním režimem (den, noc, automatický provoz, vypnuto) a režimem hotelovým či kancelářským (komfort, pokles, útlum, případně party mód). Provozní módy je možné nastavit a přeřídit také po sběrnici centrálními časovými programy nebo režimy, jako je úklid, prázdniny atd.

Ovládání žaluzií

Systém Domat integruje řízení žaluzií a nastavení tepelné pohody v místnosti do jediného pokojového ovladače. Není tedy problém celek propojit do centrálního řídicího systému a umožnit kromě manuálního režimu žaluzie ovládat vzdáleně například podle časových programů, aktuálního oslunění fasády či klimatických podmínek, jako například vytažení žaluzií v případě silného větru nebo zatažení žaluzií při oslunění fasády, čímž se snižují tepelné zisky klimatizovaných prostor.

Ovládání osvětlení

V budovách, kde je to vhodné, umožňuje systém Domat vzdálené řízení osvětlení odpínáním jednotlivých světelných okruhů pomocí fyzických vstupů a výstupů, ale také například integrací sběrnice DALI, která umožňuje adresaci až na úroveň jediného světelného zdroje, řízení světelných scén, časových programů, stmívání osvětlení a řízení aktuální úrovně osvětlení místností podle vnějších světelných podmínek.

Více informací o pokojových ovladačích naleznete zde.