Integrace a řízení ostatních zařízení

Díky své otevřenosti  řídicí  systém  Domat  umožňuje integrovat další technologie budov (EPS,  EZS, VZT jednotky, klimatizační jednotky, elektroniky kotlů a chladicích jednotek, frekvenční měniče pro ovládání otáček ventilátorů velkých vzduchotechnik a další), ale i energetická zařízení (solární střídače, transformátory, VN ochrany, RTU jednotky, dieselagregáty atd.). Tato zařízení integrujeme  buď  pomocí  fyzických  vstupů a výstupů systému, nebo komunikačními linkami díky stále rostoucímu počtu implementovaných komunikačních protokolů.

Často je možné využít standardní protokoly, jako Modbus, BACnet, M-Bus či OPC. Otevřená komunikace Domat navíc umožňuje i propojení s konkurenčními řídicími systémy (Johnson Controls, Honeywell, Siemens, Saia a další) a jejich integraci v jeden funkční celek. Nasadit moderní řídicí systém Domat tak mnohdy neznamená nutnost vyměnit celý ŘS. Díky tomu, že jdeme touto cestou, dokážeme našim zákazníkům v maximální míře zachovat stávající investice, uchovat zdravé a funkční části stávajícího řídicího systému a být tak jedním z nejuniverzálnějších systémů na trhu.