Síťové technologie pro projektanty MaR

Program školení:

9.00 – 10.30 Úvod, integrace cizích systémů v síťovém prostředí, příklady aplikací.

10.45 – 12.15 Základní principy sítí Ethernet, pojmy a zkratky, kabeláž, konektory, pasivní a aktivní prvky, standardy, nejčastější chyby při projektování. Funkce technologické sítě, IP adresy, číslování, IP protokoly, porty, základy routování, NAT, DNS, úloha projektanta při budování technologické sítě

12.30 – 14.00 Síťové protokoly používané v technologiích řízení a regulace, příklady použití, vzorové topologie, síťová bezpečnost z hlediska projektanta. Koexistence technologické sítě s infrastrukturou zákazníka a internetem – příklady z praxe, bezdrátové sítě a jejich zabezpečení, VPN

14.00 – 14.30 Diskuze, závěr

Aktuální termíny školení naleznete v kalendáři akcí.