Školení

Školení jsou pořádána v českém a anglickém jazyce většinou zdarma v termínech uvedených v kalendáři akcí. Další možností je individuální školení po předchozí domluvě.

Domluvte si školení na míru přímo ve Vaší firmě!

Školení Merbon IDE pro začátečníky

merbonidelogo
Základní seznámení s prostředím Merbon IDE a jeho rozdíly oproti SoftPLC IDE. Následuje ukázka založení sestavy pro programování procesních stanic, práce s funkcemi a funkčními bloky, komunikace s I/O moduly, ladění sestavy, tvorba LCD menu, webu a pokročilejší práce s Merbon IDE. Školení probíhá na nových regulátorech řady mark.
Více informací

Školení Merbon IDE pro pokročilé

merbonidelogo
Školení Merbon IDE pro pokročilé slouží k seznámení s novinkami v aktuální verzi Merbon IDE, s novým HW pro Merbon IDE, s rozdíly oproti starším verzím a s pokročilou prací v plném módu.
Více informací

Školení Merbon SCADA

merbon scada logo png
Na školení Merbon SCADA slouží k základnímu seznámení s novým systémem. Provedeme vás instalací SW a zasvětíme do práce s Merbon SCADA.
Více informací

Školení projektantů MaR

project_thumb
Přehled výrobků Domat, projektování, specifika Domatu, novinky v sortimentu. Projektování automatizační úrovně – řídicí stanice a PLC. Příklady z referencí, vizualizace, integrace cizích systémů a licenční politika.
Více informací

Komunikace protokolem Modbus

modbus
Školení je určeno pro programátory PLC a SCADA, ale i pro další zájemce o integrované systémy s protokolem Modbus RTU a TCP. Účastníci budou po absolvování schopni specifikovat, vyprojektovat a oživit komunikaci mezi cizím zařízením Modbus a PLC nebo vizualizací.
Více informací

Tvorba aplikačních softwarů pro procesní stanice RcWare® - SoftPLC

vyvojove_prostredi_thumb
Vývojové prostředí RcWare SoftPLC IDE, hardware, novinky, konfigurace vstupů a výstupů, funkční bloky, schémata, tvorba aplikace, kompilace projektu. Práce s MiniPLC, LCD editor, nahrávání, alarmy, e-maily, SMS. Mobilní komunikace – GPRS, webový přístup
Více informací

Tvorba aplikačních softwarů pro grafické centrály RcWare® Vision

rc_ware1
Vývojové prostředí RcWare Vision, drivery, konfigurace komunikace a datových bodů. Navázání spojení s MiniPLC, import dat, alarmy, historie. Grafika, stránky, objekty, animace, vkládání datových bodů. Vložené grafy, práce s historií, šablony, SQL databáze.Webový přístup,zálohování, licence, možné topologie, diskuse, závěr.
Více informací

Síťové technologie pro projektanty MaR

design_thumb
Integrace cizích systémů v síťovém prostředí, příklady aplikací.Základní principy sítí Ethernet, pojmy a zkratky, kabeláž, konektory, pasivní a aktivní prvky, standardy, nejčastější chyby při projektování. Funkce technologické sítě, IP adresy, číslování, IP protokoly, porty, základy routování, NAT, DNS, úloha projektanta při budování technologické sítě. Síťové protokoly používané v technologiích řízení a regulace, příklady použití, vzorové topologie, síťová bezpečnost z hlediska projektanta. Koexistence technologické sítě s infrastrukturou zákazníka a internetem – příklady z praxe, bezdrátové sítě a jejich zabezpečení, VPN
Více informací

Úvod do měření a regulace

rozvadec_thumb
Základní školení pro všechny, kteří se chtějí seznámit s oborem. Školení trvá 4 dny a je rozděleno na dvě části, teoretickou a praktickou. Účastníci se seznámí s nejčastěji řízenými technologiemi, poznají jejich funkce a vyzkoušejí si uvádění zařízení do provozu na reálném projektu.
Více informací