Varyáda Karlovy Vary

Obchodní centrum.

Rozsah systému: asi 200 fyzických datových bodů

Řízené okruhy: sběr alarmových hodnot z klimatizace butiků, jejich vyhodnocování a přenos do řídicího systému budovy.

Topologie: