Rodinný dům, Praha – Smarthome

Rodinný dům 3+kk, trvale obývaný. Investor požadoval funkce inteligentního domu se zabezpečeným dálkovým přístupem.

Rozsah systému: asi 200 fyzických datových bodů

Řízené okruhy: vytápění, řízení světel vnitřních i venkovních, vazba na EZS, sběr alarmových stavů od dalších technologií

Vzdálený přístup: webový přístup přes internet, alarmové SMS

Topologie:

Topologie systému DOMAT - případová studie Rodinný dům Praha

Topologie systému DOMAT – případová studie Rodinný dům Praha

ref_rdpraha_1