Hobbymarket OBI

Rozsah systému: vždy asi 150 fyzických datových bodů

Řízené okruhy: kaskádová kotelna, vytápění, skleník, větrání a vytápění haly

Vzdálený přístup: webový přístup přes GSM modem

Topologie:
Topologie systému DOMAT - případová studie Hobbymarket OBI

ref_obikolin1 ref_obikolin2