Galerie VAŇKOVKA BRNO – hypermarket

Obchodní centrum – hypermarket. Realizace na přelomu let 2004 – 5.

Rozsah systému: asi 400 fyzických datových bodů + integrace Linde

Řízené okruhy: klimatizace, vytápění, osvětlení, chladicí jednotka, sběr hodnot z chladicích pultů Linde

Vzdálený přístup: webový přístup po intranetu provozovatele, webový přístup přes modem, servisní přístup přes WiFi

Topologie systému DOMAT - případová studie Galerie Vaňkovka Brno

ref_vankovka_2 ref_vankovka_3

ref_vankovka_4 Reference Galerie Vaňkovka Brno