Family Centrum

Rozsah systému: asi 150 fyzických datových bodů

Řízené okruhy: vytápění, větrání.