Případové studie

Zajímavé akce realizované naší společností jsou detailněji rozpracovány v případových studiích. Lze tak získat detailnější představu o použité topologii systému, využívaných technologiích a rozsahu řídícího systému jednotlivých staveb.

Energetický management - prokazatelné výsledky

EM vysledky thumb
V rámci dlouhodobé spolupráce vznikl standard pro vybavování prodejen z hlediska měření a regulace. V dokumentu jsou popsány standardy vybavení technologií (VZT jednotek, zdrojů tepla, zdrojů chladu atd.) měřením a regulací a tyto standardy jsou součástí zadávací dokumentace. Díky tomuto postupu je systém řízení budov napříč všemi objekty sjednocený, což mj. znamená standardizované ovládání technologií, měření obdobných veličin a tedy možnost jejich srovnávání atd.
Více informací

Monitoring a řízení FVE Dobšice

dobsice_thumb
I když by se zdálo, že fotovoltaické výrobny mají z principu stejnou konstrukci a jejich řídicí systémy jsou tedy jeden jako druhý, nemusí tomu být vždycky tak. Zajímavé výjimky představují instalace, na nichž se sešlo více typů zařízení od různých výrobců – ať už se jedná o panely, střídače, nebo komunikativní moduly pro měření stringových proudů. V těchto případech je výhodou volně programovatelný řídicí systém, který se při uvádění do provozu může přizpůsobit požadavkům projektanta. Pak je výsledkem instalace, která přesně reaguje na okolní podmínky i požadavky distribuční sítě a přitom zaručuje maximální možnou výrobu a tím i zisk.
Více informací

Datové centrum CE Colo

CeColo_thumb
CE Colo je předním poskytovatelem datových služeb ve střední Evropě. Firma vlastní a provozuje datová centra v pěti zemích přes celý region – Česká republika, Maďarsko, Polsko, Slovensko a Rumunsko. V mnoha zemích CE Colo poskytuje klíčové propojovací body internetu (tzn. NIX – Neutral Internet eXchange). Český NIX.CZ dnes propojuje 120 členů a zákazníků a využívá k tomu pět datových center v Praze: Žižkovská věž, GTS Telehouse, T-Systems Telehouse, TTC Telekomunikace a právě CE Colo.
Více informací

Bytový dům Myslíkova, Praha 2

odboru_thumb
Řízené větrání se dnes nasazuje v čím dál větší míře nejen do rezidenčních budov, ale i do komerčních objektů. Ve větších budovách s řízeným větráním, které sdílí více nájemníků, vzniká otázka, jak spravedlivě rozúčtovávat náklady na úpravu a distribuci vzduchu centrální vzduchotechnikou a zónovými regulátory VAV nebo CAV. Rozúčtování nákladů na topení pomocí poměrových indikátorů (rozdělovačů topných nákladů, RTN) již má svou historii a jednotlivé principy a algoritmy si našly své příznivce a odpůrce, zatímco u nákladů na větrání se rozpočítávání zatím řešilo paušálně. Vlaštovkou v tomto ohledu jsou bytové jednotky v domě Odborů 2, kde byl instalován systém měření a regulace s poměrovými odečty spotřeby energie na větrání bytů.
Více informací

Billa Česká Republika a Slovensko

billa_thumb
Rekonstrukce řídicích systémů prodejen Billa v ČR a SR. Prodejny jsou postupně vybavovány novým řídicím systémem topení, vzduchotechniky a osvětlení s ovládáním pomocí dotykového panelu a komunikací na centrální dispečink. Investor vyžaduje dálkové odečty spotřeb energií a sledování a dálkové nastavování parametrů prostředí. Technologie z centrály v Modleticích (zdroj tepla, vzduchotechniky, klimatizační jednotky) jsou na dispečink připojeny také. Díky centrálnímu dispečinku není problém kontrolovat, zda na pobočkách nedochází k plýtvání energií například vlivem nevhodně nastavených časových programů.
Více informací

Billa HQ Modletice

billaHQ_thumb
Nedaleko od jižního okraje Prahy stojí centrála řetězce supermarketů Billa - rozsáhlý areál s kancelářskými a skladovými prostory. V něm je umístěna řídicí grafická stanice, která soustřeďuje data nejen z modletické centrály, ale i z filiálek - jednotlivých supermarketů, které jsou s centrálou spojeny intranetem. V něm je virtuální technologická síť, do níž jsou kromě centrály připojeny i procesní stanice s dotykovými displeji na prodejnách a rozhraní pro integraci chladicích boxů a prodejních pultů.
Více informací

City Centrum České Budějovice

cccb_foto
V roce 2008 byla v Českých Budějovicích dokončena multifunkční budova City Centrum České Budějovice. V přízemí City Centra návštěvníci najdou obchodní pasáž s kavárnou a v prvním patře služby – bowling, fitness centrum, saunu, masáže a rehabilitace. V prvním a druhém patře je bufet, sportbar a VIP restaurace. Tyto oblasti jsou průchozí se zimním stadionem.
Více informací

Family Centrum

family_thumb
Rozsah systému: asi 150 fyzických datových bodů. Řízené okruhy: vytápění, větrání.
Více informací

Hobbymarket OBI

OBI_thumb
Rozsah systému: vždy asi 150 fyzických datových bodů. Řízené okruhy: kaskádová kotelna, vytápění, skleník, větrání a vytápění haly. Vzdálený přístup: webový přístup přes GSM modem.
Více informací

Obchodní centra INTERSPAR

interspar_thumb
Řídicí systém budov pro supermarkety Interspar a Spar v ČR, Maďarsku, Slovinsku a Chorvatsku. U velkých supermarketů jsou místní dispečinky pro domovní techniky, u menších prodejen se ovládání řeší dotykovým displejem. Všechna data jsou po síti přivedena na centrály v jednotlivých zemích, kde slouží pro centrální dohled energetikům. Ti mají přehled o stavech zařízení, teplotách a spotřebách energií topení, klimatizace, chladicího nábytku, osvětlení atd. V České republice je v systému 28 objektů, ve všech čtyřech zemích pak 170 prodejen. Domat spolupracuje se skupinou Spar od r. 2004 na rekonstrukcích, servisu i instalacích pro nové objekty.
Více informací

Varyáda Karlovy Vary

varyada_thumb
Obchodní centrum v Karlových Varech. Rozsah systému: asi 200 fyzických datových bodů. Řízené okruhy: sběr alarmových hodnot z klimatizace butiků, jejich vyhodnocování a přenos do řídicího systému budovy.
Více informací

MARKS & SPENCER, Praha - Chodov

ref_marksandspencer_thumb
Marks & Spencer - OC Praha Chodov.Prodejna oděvů v největším nákupním centru v ČR. Realizace na podzim 2005.Rozsah systému je asi 60 fyzických datových bodů. Řízené okruhy: klimatizační jednotky prodejny – přízemí a patro, vzduchotechniky v zasedací místnosti a pekárně.
Více informací

Hotel Palace ***** Praha

Palace_thumb
Pětihvězdičkový hotel v centru hlavního města – postupná rekonstrukce systému měření a regulace, začátek r. 2006. Rozsah systému: IRC, v každém pokoji 10 datových bodů Řízené okruhy: příprava TV pro vytápění pokojů, regulace jednotlivých místností, integrace rezervačního systému. Vzdálený přístup přes internet.
Více informací

Galerie VAŇKOVKA BRNO - hypermarket

vankovka_thumb
Obchodní centrum - hypermarket. Realizace na přelomu let 2004 - 2005. Rozsah systému: asi 400 fyzických datových bodů + integrace Linde. Řízené okruhy: klimatizace, vytápění, osvětlení, chladicí jednotka, sběr hodnot z chladicích pultů Linde. Vzdálený přístup: webový přístup po intranetu provozovatele, webový přístup přes modem, servisní přístup přes WiFi.
Více informací

Rodinný dům, Praha - Smarthome

smarthome_thumb
Rodinný dům 3+kk, trvale obývaný. Investor požadoval funkce inteligentního domu se zabezpečeným dálkovým přístupem. Rozsah systému: asi 200 fyzických datových bodů. Řízené okruhy: vytápění, řízení světel vnitřních i venkovních, vazba na EZS, sběr alarmových stavů od dalších technologií. Vzdálený přístup: webový přístup přes internet, alarmové SMS.
Více informací