Budovy a průmysl

Zajímavé reference

V-Tower a MPP, Praha

Žižkovská televizní věž, Praha

Nejnovějšími dominantami pražské Pankrácké pláně jsou dvě budovy dokončené během roku 2019: Main Point Pankrác (MPP) a V-Tower.

Více informací

Divadlo F. X. Šaldy, Liberec

Divadlo F. X. Šaldy, Liberec

Divadlo F. X. Šaldy v Liberci stojí od r. 1883. V roce 2019 bylo rekonstruováno, přičemž došlo i na technologie budovy. Nyní se v divadle nachází 27 VZT jednotek a 14 topných okruhů.Jako zdroj tepla slouží Liberecká teplárna, která dodává teplo do objektu přes výměníkovou stanici díky systému centrálního zásobování teplem. Jedná se o předávací stanici pára/voda, celkový rezervovaný příkon pro celý objekt divadla je 540 kW. Distribuci tepelné energie do prostoru interiéru divadla lze rozdělit na vytápění otopnými tělesy a vytápění teplovzdušné. Soustava má celkem 14 topných větví, z čehož 8 větví je pro otopná tělesa, 5 větví je pro zařízení VZT a jedna větev pro parapetní fancoil jednotky v prostoru vstupní haly a foyer.

Více informací

Žižkovská televizní věž, Praha

Žižkovská televizní věž, Praha

Žižkovská televizní věž je bezesporu jednou z nepřehlédnutelných pražských dominant. Stavba je se svou výškou 216 m nejvyšší věží v České republice. Její konstrukce se skládá ze tří tubusů, které společně dosahují výšky 134 m. Dále pokračuje již jen jeden z nich, západní, který přechází do anténního nástavce. Tubusy nesou tři kabiny: ve výšce 66 m je restaurace a One Room Hotel, ve výšce 93 m se nachází vyhlídková kabina a o něco výše je kabina s vysílací technikou. Nad ní jsou pak plošiny s příhradovými stožáry a konstrukcemi pro uchycení antén, VKV rozhlasové vysílače a další bezdrátové spoje. V lednu roku 2011 začala adaptace interiéru, jejíž součástí je i rekonstrukce 10 klimatizačních jednotek, zdroje tepla a elektrického podlahové vytápění.

Více informací

Lanovka na Sněžku

Lanovka na Sněžku

Regulátory a periferie Domat najdeme i u regulace VZT a topení ve třech provozních budovách snad nejznámější české lanovky: Pec pod Sněžkou: 5x vzduchotechnická jednotka – kuchyně, občerstvení, provozní prostory; 2 elektrokotle po 30 kW pro radiátorové topení, Růžová hora: 2x vzduchotechnická jednotka s el. ohřevem pro dílnu a zázemí, Sněžka: vzduchotechnická jednotka s elektrickým ohřevem a integrací frekvenčních měničů. Stavba probíhala na podzim r. 2013 tak, aby bylo zařízení připraveno pro zimní sezónu 2013 – 2014.

Integrace klimatizačních jednotek v Sacre Coeur II

Sacre Coeur II

Residence Sacre Coeur 2 je součástí polyfunkčního bloku v ulicích Holečkova – Grafická na pražském Smíchově. Budova je polyfunkční, kromě bytů jsou v ní i garáže a obchodní plochy. V objektu je instalován systém měření a regulace pro řízení vlastního zdroje tepla – plynové kotelny, vytápění a vzduchotechnik včetně klimatizací v bytech. V místnosti údržby TZB je pracoviště dispečinku s počítačem, na němž běží vizualizační program. Pro větrání garáží, obchodních ploch, kotelny a odtahů z bytů slouží 8 vzduchotechnických jednotek. Vytápění je rozváděno čtyřmi větvemi – třemi pro byty, čtvrtou větev představuje podávací čerpadlo pro VZT jednotky.

Více informací

Nový showroom společnosti Auto Průhonice a.s.

volvo_reference

V letošním roce jsme úspěšně pokračovali v dodávkách našich systémů do sítí autosalonů. Jedním z nich je i nový showroom značek Volvo, Jaguar a Land Rover společnosti Auto Průhonice a.s. v Čestlicích u Prahy. Dokázali jsme náš projekt optimalizovat vzhledem k novým požadavkům generálního dodavatele a investora i přesto, že vznikly až v závěrečné fázi realizace. Díky intenzivní péči se tak může i tento projekt zařadit do našich úspěšných realizací. Aktuálně pracujeme na rozšíření dodaného systému měření a regulace o monitoring a řízení nabíječek elektromobilů.

Partnerské organizace

Interspar a Spar (CZ, HU, SI, HR)

Interspar a Spar (CZ, HU, SI, HR) - foto prodejna

Řídicí systém budov pro supermarkety Interspar a Spar v ČR, Maďarsku, Slovinsku a Chorvatsku. U velkých supermarketů jsou místní dispečinky pro domovní techniky, u menších prodejen se ovládání řeší dotykovým displejem. Všechna data jsou po síti přivedena na centrály v jednotlivých zemích, kde slouží pro centrální dohled energetikům. Ti mají přehled o stavech zařízení, teplotách a spotřebách energií topení, klimatizace, chladicího nábytku, osvětlení atd. V České republice je v systému 28 objektů, ve všech čtyřech zemích pak 170 prodejen. Domat spolupracuje se skupinou Spar od r. 2004 na rekonstrukcích, servisu i instalacích pro nové objekty.

Více informací

Billa (CZ, SK)

Billa Česká Republika a Slovensko

Rekonstrukce řídicích systémů prodejen Billa v ČR a SR. Prodejny jsou postupně vybavovány novým řídicím systémem topení, vzduchotechniky a osvětlení s ovládáním pomocí dotykového panelu a komunikací na centrální dispečink. Investor vyžaduje dálkové odečty spotřeb energií a sledování a dálkové nastavování parametrů prostředí. Technologie z centrály v Modleticích (zdroj tepla, vzduchotechniky, klimatizační jednotky) jsou na dispečink připojeny také. Díky centrálnímu dispečinku není problém kontrolovat, zda na pobočkách nedochází k plýtvání energií například vlivem nevhodně nastavených časových programů.

Více informací

Další partnerské organizace:

Family Centrum (CZ, SK)
Autosalony Porsche Interauto (CZ)
Baumax (CZ, SI, HR)
Linde – Carrier (CZ, SK)

Ostatní reference

Administrativní objekty

Pobočky České spořitelny

Česká spořitelna

Sběr dat z poboček, kterých je v ČR více než 400. Pobočky jsou postupně vybavovány komunikativními moduly pro přenos dat z kalorimetrů a elektroměrů, instalace často následuje po rekonstrukci systému měření a regulace. Data jsou přenášena na centrální dispečinky firem, které pro ČS a.s. zajišťují správu budov. Dlouhodobý monitoring parametrů prostředí a spotřeb energie umožňuje vzájemné srovnávání poboček (benchmarking) a identifikaci problémových míst a okruhů. Z dispečinků je možné i měnit požadované hodnoty, nastavovat časové programy atd.

Bytový Dům Myslíkova, Praha 2

Bytový Dům Myslíkova, Praha 2

Řízené větrání se dnes nasazuje v čím dál větší míře nejen do rezidenčních budov, ale i do komerčních objektů. Ve větších budovách s řízeným větráním, které sdílí více nájemníků, vzniká otázka, jak spravedlivě rozúčtovávat náklady na úpravu a distribuci vzduchu centrální vzduchotechnikou a zónovými regulátory VAV nebo CAV. Rozúčtování nákladů na topení pomocí poměrových indikátorů (rozdělovačů topných nákladů, RTN) již má svou historii a jednotlivé principy a algoritmy si našly své příznivce a odpůrce, zatímco u nákladů na větrání se rozpočítávání zatím řešilo paušálně. Vlaštovkou v tomto ohledu jsou bytové jednotky v domě Odborů 2, kde byl instalován systém měření a regulace s poměrovými odečty spotřeby energie na větrání bytů.

Více informací

City Centrum České Budějovice

City Centrum České Budějovice

V roce 2008 byla v Českých Budějovicích dokončena multifunkční budova City Centrum České Budějovice. V přízemí City Centra návštěvníci najdou obchodní pasáž s kavárnou a v prvním patře služby – bowling, fitness centrum, saunu, masáže a rehabilitace. V prvním a druhém patře je bufet, sportbar a VIP restaurace. Tyto oblasti jsou průchozí se zimním stadionem.

Více informací

Další reference administrativních objektů:

Kasper Kovo, Trutnov
Český rozhlas Praha – Kotelna Dykova
Sídlo firmy NOELL Jesenice u Prahy
Komerční banka Plzeň
Fintherm Praha
Česká spořitelna Liberec
OAC Jeronýmova ul., České Budějovice
IBM – Technologický park Brno

Bazény a lázeňské provozy

Hotel Zámek Hrádek

zamek-hradek-thumb

Celý objekt hotelu je řízen systémem Domat, a to včetně bazénových technologií, jako je dohřev, cirkulace a desinfekce chemická i UV lampou. Podle časových programů jsou spínány vzduchovače, chrliče, stěnová masáž a protiproud včetně osvětlení bazénu, v systému jsou rovněž digitální výstupy pro povolení provozu dvou parních komor, finské sauny a infrasauny. V objektu jsou instalovány tři vzduchotechniky: bazén, šatny a wellness. Jednotky jsou řízeny mj. podle vlhkosti ve větraných prostorech. Ze stávajícího zdroje tepla je horká voda přiváděna do rozdělovače, který zásobuje dva topné okruhy (ÚT a podlahové vytápění), topnou větev pro VZT a bazén a nabíjecí okruh zásobníku TUV.

Více informací

Bytové a rodinné domy:

Rodinný dům, Praha – Smarthome

smarthome_thumb

Rodinný dům 3+kk, trvale obývaný. Investor požadoval funkce inteligentního domu se zabezpečeným dálkovým přístupem. Rozsah systému: asi 200 fyzických datových bodů. Řízené okruhy: vytápění, řízení světel vnitřních i venkovních, vazba na EZS, sběr alarmových stavů od dalších technologií.
Vzdálený přístup: webový přístup přes internet, alarmové SMS.

Více informací

Další reference bytových objektů:

Bytový dům Hvězda, Praha 6
Bytový dům Kováků, Praha 5
Rodinný dům Vrané nad Vltavou
Rodinný dům Hradešín
Rodinný dům Solopisky
Rodinný dům Zdiby
Rezidence Prokopova, Praha 3
Bytový dům Soukenická ul., Liberec

Objekty hotelového typu:

Hotel Palace ***** Praha

Hotel Palace ***** Praha

Pětihvězdičkový hotel v centru hlavního města – postupná rekonstrukce systému měření a regulace, začátek r. 2006.
Rozsah systému: IRC, v každém pokoji 10 datových bodů. Řízené okruhy: příprava TV pro vytápění pokojů, regulace jednotlivých místností, integrace rezervačního systému. Vzdálený přístup: webový přístup přes intranet

Více informací

Další reference hotelových objektů:

Art Hotel Embassy, Praha
Hotel Bridge, Praha
Pivovarský hotel Kojetín
Dům s pečovatelskou službou Praha 9

Průmyslové objekty

TechnoPark, Pardubice

TechnoPark, Pardubice

Celkem čtyři objekty (tři výrobně-administrativní objekty a celnice) jsou vytápěny šesti tepelnými čerpadly o celkovém výkonu 600 kW s plánovaným rozšířením až na 10 čerpadel o celkovém výkonu 1 MW. V každém objektu je výměníková stanice s místní regulací a v kancelářích najdeme regulátory jednotlivých místností, kterých je v celém areálu přes 70. V létě lze kanceláře přichlazovat studenou vodou z vrtů, regulace obsahuje aktivní ochranu proti kondenzaci. Do systému měření a regulace jsou integrovány i systémy řízení žaluzií a signály o otevření oken, které poskytuje zabezpečovací systém. Vyrobená a spotřebovaná energie je měřena komunikativními kalorimetry. Procesní stanice v objektech komunikují po síti Ethernet s centrálou dispečera v budově celnice.

Další reference průmyslových podniků:

Konzervárna Hrobčice
Danone Benešov
Tiskárna Label Design, Chrášťany
Dílna Vinařice
Letiště Mošnov
LPA Lovosice
Swell Hořice
Pavex Pardubice
Koito Žatec
Teluria Skrchov
Tiskárna Branaldi, Brandýs nad Labem
Využití čpavkových plynů, BorsodChem Ostrava
Wikov Hronov

Logistická centra:

Technický dvůr GEMO Olomouc-Hněvotín
Park D8 – hala DC04, Zdiby
Skladový areál společnosti Kovintrade, Frýdlant n.O.
Tulipán Park Hostivice

 

Obchodní centra

Galerie Harfa, Praha

Galerie Harfa, Praha

Galerie Harfa je s celkovou prodejní plochou 49 000 m² největší obchodní středisko v Praze. Byla otevřena v listopadu 2010 a nabízí 160 obchodů ve třech podlažích. Její hlavní atrakcí je střešní terasa se zahradou, přístupná z food courtu a restaurantů. Na terase je velké dětské hřiště, kluziště, najdeme tam i vodotrysky a multimediální objekty. Podzemní parkoviště pojme až 1600 aut. Budova má vlastní výměníkovou stanici a dva chladicí stroje Trane o příkonu 2x 1 MW. Špičkový celkový elektrický příkon budovy je až 3 MW, proto bylo nutné použít parametrizovatelné algoritmy pro řízení čtvrthodinového maxima. V budově je 62 VZT jednotek a dalších 30 menších jednotek pro dohřevy a odtahy. V řídicím systému je přes 6300 datových bodů (procesních proměnných).

Marks & Spencer – OC Praha Chodov

Marks & Spencer - OC Praha Chodov

Prodejna oděvů v největším nákupním centru v ČR. Realizace na podzim 2005.
Rozsah systému je asi 60 fyzických datových bodů. Řízené okruhy: klimatizační jednotky prodejny – přízemí a patro, vzduchotechniky v zasedací místnosti a pekárně.

Více informací

Varyáda Karlovy Vary

varyada_thumb

Obchodní centrum v Karlových Varech. Rozsah systému: asi 200 fyzických datových bodů. Řízené okruhy: sběr alarmových hodnot z klimatizace butiků, jejich vyhodnocování a přenos do řídicího systému budovy.

Více informací

Další reference obchodních center:

Hypernova Tábor
Autosalon TUkas Beroun
Obchodní centrum Tábor
Varyáda, Karlovy Vary
Galerie Vaňkovka Brno – hypermarket


Sportovní areály:

AC Sparta Praha
Zimní stadion Humpolec