Reference

Díky jednoduchosti, otevřenosti a modulárnosti našel řídicí systém Domat místo v mnoha typech aplikací.

… všude tam, kde má být uživatelský komfort a úspory energie

Budovy a průmysl

buildings_thumb
Systém je nasazen v budovách mnoha typů: business centra, shopping centra, hotely a resorty, nemocnice a školy, sportovní areály, výrobní závody, logistická centra, a dalších.. V průmyslu při řízení technologických procesů, přípravě médií a strojoven.
Více informací

Reference v oblasti energetiky

energy_thumb
V energetice se systém prosazuje v řízení centrálního zásobování teplem, řízení tepelných čerpadel a monitorování solárních elektráren. Systémy DOMAT Solar jsou TOP 1 v ČR a SR v monitorování FVE. V současnosti lze systém najít u více jak 550 MWp instalací fotovoltaických systémů.
Více informací

Případové studie

casestudies_thumb
Zajímavé akce realizované naší společností jsou detailněji rozpracovány v případových studiích. Lze tak získat detailnější představu o použité topologii systému, využívaných technologiích a rozsahu řídícího systému jednotlivých staveb.
Více informací

Vybrané zahraniční reference

wordwide_thumb
Zajímavé aplikace řídícího systému Domat v zahraničí
Více informací