R060 – převodník Modbus TCP, RTU / MP-bus

Aktuální verze:

disketa   R060_v124

Informace k aktualizaci firmware: Upozornění, během aktualizace firmware zařízení neodpojujte z napájení. Přehrání firmware zařízení je možné přes webové rozhraní zařízení (po zadání IP adresy zařízení do webového prohlížeče).

Postup pro aktualizaci z verze firmware v1.1.6 a novější:

 • otevřete webovou stránku R060, jděte na Administration a nahrajte nový soubor s firmwarem (ID_23.bin)

Poznámky k verzím:

Verze 1.2.4

 • oprava ukládání defaultní síťové konfigurace do flash
 • nové logo na webu

Verze 1.2.3

 • doplněn default EEPROM registru na Modbus a web
 • doplněn SW reset na Modbus
 • přechod z LwIP na FNET
 • aktualizace source poolu

Verze 1.2.2

 • nastavení slave adresy pro Modbus RTU v init režimu na 1 (v registrech se neprojeví)

Verze 1.2.1

 • opraveno vyskočení z režimu adresace
 • generic/datapool command zprovozněn v simple mode
 • prohledávání aktivních požadavků omezeno na odpovídající complex/simple mode

Verze 1.2.0

 • zprovozněno ukládání aplikačních dat do NVRAM
 • update na aktuálni verzi source pool
 • zprovozněn logger (v release zakázán)
 • zprovozněny statistiky EEPROM (low level writes, read fails, write fails), ukládají se do NVRAM
 • záložní soubor s konfiguraci přesunut do systémového FS
 • odstraněna chyba z v118, kdy se v idle stavech autoadresace pokračovalo v komunikaci a periferie tak neodpovídaly na on-demand příkaz
 • doplněny registry pro nastavení časování pro případ, že některá periferie nezvládá normu
 • příprava pro debug piny

Verze 1.1.9

 • úprava parsování SN – volnější, delimiter je jakýkoliv nenumerický znak, pokud uživatel zadá počáteční nuly, není nutné delimiter použív a vice versa
 • při spuštění adresovací akce z webu (Wink, Get SN, Set addr, Bus scan, Auto addr) se nejdřív počká na odkomunikování předchozí akce (při probíhajícím bus scanu pouze jedna adresa, tj. 3 timeouty)

Verze 1.1.8

 • provizorní hotfix
 • oprava parsování SN z webu pro PP adresu
 • zákaz spuštění autoadresace, pokud není adresace idle (při kliknutí na auto address během bus scanu se duplicitně přidělila addr. 1)
 • pokud zařízení neprošlo bus scanem, tak při deadresaci manualním zadáním SN se adresace vrátí do klidového stavu (není jak checkovat)

Verze 1.1.7

 • aktualizován source pool
 • do skriptu pro tvorbu fw pro web update doplněna možnost změny velikosti spustitelné části binárky