Otevřený odečtový systém – komunikátor a portál ContPort

Provozovatelům sítí CZT, firmám zabývajícím se facility managementem, správcům FVE, ale i odběratelům energií, jako jsou obchodní řetězce, bytová družstva nebo sítě peněžních ústavů, nabízí Domat v podobě komunikátoru a webového portálu ContPort cenově dostupnou alternativu pravidelných ručních odečtů a hlášení e-mailem.

Zásadní rozdíl oproti konvenčním postupům je ten, že komunikátory díky trvalému internetovému připojení pravidelně odesílají pomocí odchozích HTTP spojení data do databáze, z níž je čte a vyhodnocuje portál ContPort. Proto je možné nefunkční měřič nebo úniky médií odhalit během několika hodin, a ne až při pravidelném odečtu, jak je tomu například u odečtů pomocí SMS přímo z měřičů. Ke komunikátoru je možné připojit až 10 libovolných měřičů s rozhraním M-Bus. Přístroj má navíc další 4 vstupy pro měření teplot nebo jiných veličin, 3 čítací vstupy pro pulsní měřiče a 4 vstupy pro signalizaci stavů, například poruch nebo havárií technologie. Díky centrálnímu zpracování dat na portálu ContPort se uživatel dozví o problému pomocí SMS, kterou mu portál zašle, během několika minut, aniž by musel všechna odečtová místa vybavovat SIM kartami.

M007_zapoj_cz

Komunikátor v definovaných intervalech (obvykle minuty až hodiny) odečítá hodnoty z měřičů po sběrnici M-Bus, hodnoty analogových čidel připojených na vstupy, stavy binárních signálů na vstupech a stavy čítačů na čítacích vstupech. Tyto naměřené hodnoty posílá na adresu serveru s databází RcWare DB, kam se hlásí s unikátní identifikací protokolem http. Ze strany komunikátoru jde o odchozí spojení, takže není nutné mít u připojení veřejnou pevnou IP adresu ani konfigurovat přístup na komunikátor na routeru nebo firewallu. Při nedostupnosti serveru (výpadek internetového připojení) jsou hodnoty ukládány do vnitřní paměti EEPROM a po navázání spojení dodatečně přeneseny na server. Databáze RcWare DB je buď poskytována jako služba firmy Domat, nebo je plně ve správě zákazníka, který si zakoupil její licenci – pak je systém zcela nezávislý na infrastruktuře Domat Control System.

Firmy, které chtějí data o spotřebách i dalších naměřených hodnotách zpracovávat ve vlastních programech nebo systémech, mohou využít otevřenosti databáze a přistupovat k datům z databáze RcWare DB přes aplikační rozhraní (API) pomocí jednoduchých zdokumentovaných funkcí.

topology_komunikator

Základní síťové parametry se nastavují přes webové rozhraní, výchozí nastavení je DHCP, takže komunikátor ihned po připojení do sítě požádá o IP adresu a pokud ji dostane, začne komunikovat s databází a konfiguračním portálem. Konektor Ethernet obsahuje 2 LED diody: Link (žlutá) a Aktivita sítě (zelená). Rozhraní přepíná automaticky mezi 10 a 100 Mbit/s.

Další výhodou je dálková konfigurace: veškerá nastavení se provádějí přes konfigurační server, z něhož si komunikátory novou konfiguraci automaticky stahují. Proto není nutné, aby při instalaci nebo rozšiřování systému byl přítomen i programátor – stačí montér, který zapojí naadresované měřiče podle schématu.

Na konfiguračním portálu si správce zařízení

  • založí vlastní konto,
  • přihlásí pod něj komunikátory, které chce spravovat pomocí jejich MAC adres a bezpečnostních kódů, které jsou natištěny na štítcích přístrojů,
  • připraví konfiguraci – jaké typy a adresy M-Busových měřičů jsou použity, jaká čidla jsou na kterých vstupech, jak často se má vzorkovat a přenášet do databáze atd.
  • uloženou konfiguraci nechá nahrát do zadaných komunikátorů, které si ji během několika minut automaticky stáhnou a začnou pracovat podle ní.

Ve speciálních aplikacích může být v komunikátoru naprogramována jednoduchá řídicí a regulační logika – komunikátor se tak chová jako PLC, které umožňuje jednoduché  automatické řízení jako je záskok, omezení příkonu spotřebičů, řízení kaskády atd.

Portál ContPort se osvědčil již v roce 2012, kdy byl poprvé použit pro zpracování dat z monitorovacích systémů dodávaných do FVE v severní Itálii. M-Busový komunikátor navíc umožňuje nasazení ContPortu i pro větší množství menších instalací již od jednoho nebo dvou měřičů a sledování několika teplot, což jsou základní veličiny, nutné pro energetickou optimalizaci budov. Variantně se dodává i 485, komunikátor s rozhraním RS485 a protokolem ČSN EN 62056-21 pro komunikaci s průmyslovými elektroměry. Další protokoly je možné doplnit podle potřeby. Celý systém byl oceněn Čestným uznáním v soutěži o nejlepší exponát, probíhající při veletrhu Aquatherm Praha 2012.

Užitečné odkazy:
www.contport.com – prezentační portál