Poznámky k verzím

IPLC201/301/MXPLC – ve výchozím nastavení není definován TCP port, jméno a heslo

U PLC se sériovými čísly od 63000 do 71100 může dojít k situaci, kde ve výchozím stavu není na PLC nastaven TCP port 12345, jméno a heslo pro připojení. Místo nich je 0 a prázdné položky. Důsledek je, že s výchozími parametry není možné se na PLC připojit z IDE.
Celý příspěvek

Nefunkčnost nastavení časových programů u webového přístupu k MiniPLC

U webového přístupu k podstanicím Domat MiniPLC IPLC201, IPLC301 a MXPLC může při použití novějších verzí webových prohlížečů, které se objevují přibližně od září 2014, nastat situace, kdy se editací týdenních časových programů přes webové rozhraní částečně smazala nebo poškodila tabulka s časovým programem.
Celý příspěvek

Správná volba zdroje pro M095, M096

U převodníků M095 a M096 se vzhledem k použitému napěťovému měniči může projevit při nevhodné volbě napájecího zdroje občasné "zaseknutí" převodníku. Napájecí zdroj musí odpovídat požadavkům EN 61000-6-2 ed. 3:2006 (EMC pro průmyslové prostředí), konkrétně EN 61000-4-11 ed.2:2005 (pomalé změny napětí a přerušení).
Celý příspěvek

Možný problém s detekcí MXPLC

Při přehrávání runtimu se může stát, že je po startu podstanice chybně detekovaný typ platformy (místo MXPLC se detekuje IPLC201/301). To má za následek chybné přiřazení komunikačních portů a dalších periferií a projevuje se to tak, že MXPLC po restartu nezapíská a nefunguje mu komunikace se vstupy a výstupy i externími I/O moduly. V oživovacím módu (Converter Mode) nejde nadetekovat vnitřní I/O modul ani I/O moduly na COM portech.
Celý příspěvek