Poznámky k verzím

Heslo do linuxových PLC (IPLC500, IPLC510, MXPLC-L, mark…)

Od února 2018 se mění administrátorské heslo do linuxových PLC. Nově je heslo pětimístné číslo, uvedené na štítku jako "code:".
Celý příspěvek

Nastavení Master – Slave u FC(R)010,011,013

Ve firmware release V104 (verze FW je vidět na štítku přístroje nebo v ModComToolu) došlo vlivem menších úprav k chybě: Pokud je Slave regulátor nastaven jako Slave, výstupy z Masteru nejsou na výstupy Slave regulátoru kopírovány. Pro zapojení Master - Slave musí být u Slave regulátorů nastavena konfigurace také jako Master.
Celý příspěvek

Odolnost HT200 proti krátkodobým výpadkům napětí

Napájecí zdroj není součástí dodávky HT200, využívá se stabilizovaný zdroj v rozvaděči. Při jeho volbě je třeba dát pozor na několik parametrů, které mohou mít vliv na správnou funkci zařízení.
Celý příspěvek

M090 – oprava chyby ve firmware

Ve firmwaru M090 V20 je opravena chyba řízení funkcí zap/vyp pomocí bitů v registrech 177 - 182. Předchozí verze neměly toto řízení funkční a zapsané hodnoty se přepisovaly do dalších registrů. Nový firmware je možné nahrát přes webové rozhraní M090 a po restartu se chyba již neprojeví.
Celý příspěvek

HT200 – chyba rozsahu analog setter, chyba zobrazení CZ znaků

Ve verzi HT200 – Merbon Menu Reader - MMR version: 1.00 RC14 může dojít k chybnému zobrazení mezí u analog setteru. Řešením je přehrát firmware aplikace na terminálu HT200 na verzi Merbon Menu Reader.
Celý příspěvek

M090 – oprava chyby ve firmware

Ve firmwaru M090 V16 je opravena chyba při zápisu modbusovou funkcí F16 – ve starších verzích nebylo možné zapisovat více registrů najednou. Nový firmware je možné nahrát přes webové rozhraní M090 a po restartu se chyba již neprojeví. Je nicméně nutné respektovat rozdělení paměti do sektorů a zapisovat v jednom povelu jen registry, které spolu funkčně souvisejí, např. intenzity předřadníků v přímém zápisu (registry 95...158), svítivost skupiny (registry 161...175) atd.
Celý příspěvek

HT101 – chybné nastavení časových programů, časových proměnných a DHCP

HT101 – chybné nastavení časových programů, časových proměnných a DHCP U terminálu HT101 s verzí firmware v102 (do sériového čísla 85000) může dojít k chybnému zapsání údajů do časového programu na PLC. Chyba se projevuje při editaci časového plánu, kdy dojde k přepsání nejbližšího stejného přechodu. V této verzi firmware nelze přehrávat konfigurační soubor nebo firmware při použití DHCP a není podporována funkce časově omezeného spínače u objektu Digital setter.
Celý příspěvek

IPLC201/301/MXPLC s operačním systémem BECK – možnost zastavení síťové komunikace

U PLC s operačním systémem BECK a runtimem do verze V20150213 může dojít k náhlému zastavení síťové komunikace. Program běží, ale PLC není dostupné na ping.
Celý příspěvek

IPLC201/301/MXPLC – ve výchozím nastavení není definován TCP port, jméno a heslo

U PLC se sériovými čísly od 63000 do 71100 může dojít k situaci, kde ve výchozím stavu není na PLC nastaven TCP port 12345, jméno a heslo pro připojení. Místo nich je 0 a prázdné položky. Důsledek je, že s výchozími parametry není možné se na PLC připojit z IDE.
Celý příspěvek

Nefunkčnost nastavení časových programů u webového přístupu k MiniPLC

U webového přístupu k podstanicím Domat MiniPLC IPLC201, IPLC301 a MXPLC může při použití novějších verzí webových prohlížečů, které se objevují přibližně od září 2014, nastat situace, kdy se editací týdenních časových programů přes webové rozhraní částečně smazala nebo poškodila tabulka s časovým programem.
Celý příspěvek