Prostředí pro instalace

Aby instalované programy pracovaly správně, potřebují podporu operačního systému včetně případných rozšíření či knihoven. V následujícím textu jsou shrnuty základní podmínky pro úspěšnou instalaci a provozování programů a vývojových nástrojů, které se v systémech Domat využívají.

Pro další dotazy kontaktujte technickou podporu
nebo navštivte fórum.

RcWare SoftPLC
SoftPLC IDE, SoftPLC runtime, HMI editor a další pomocné programy.
Operační systémy: MS Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1,10, bez problémů

SoftPLC OPC server
pro Windows XP musí být instalovány OPC Core Components V2
pro Windows Vista, 7, 8, 10 x64 musí být instalovány OPC Core Components V3

RcWare Vision
Instaluje se základní program a pak příslušný kumulativní hotfix:
Operační systémy: MS Windows 2000, XP, Server 2008 – verze hotfixu pro Microsoft .NET 1.1, nutný Microsoft .NET 1.1
Operační systémy: MS Windows 7, 8, 8.1,10, Server 2012
– verze hotfixu pro Microsoft .NET 4, nutný Microsoft .NET 4 nebo 4.5.
– Program je nutné instalovat do jiného adresáře než C:\Program Files…, tedy např. do C:\RcWare, C:\Apps\RcWare apod. (v programovém adresáři nemá program práva na zápis a nemůže ukládat konfiguraci, historii atd.)
– Je možné, že při spouštění projektů z prostředí .NET1.1 dojde k chybám alarmových skriptů, ty je nutné opravit tak, aby používaly funkce .NET4.

Merbon DB a Datapump
Operační systémy: MS Windows 7, 8, 8.1,10, Server 2012
Nutný Microsoft .NET 4.5

Merbon SCADA server
Operační systémy: Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016.
Nepoužívejte virtuální počítače! U nich dochází k problémům při licencování, protože licence je vázána na MAC adresu síťové karty. Ta se může při spouštění dalších virtuálních počítačů měnit a Merbon SCADA pak přijde o zalicencování.
Další komponenty: .NET CORE SDK verze 2.1 a novější, .NET Framework 4.7.1 a novější, Microsoft Visual C++ redistributable package verze 2012, Microsoft Visual C++ redistributable package verze 2015 Universal C runtime update.