Přístup přes webové rozhraní (f)

Tuto funkci splňují všechny předešlé topologie, stačí zapojit ethernetové rozhraní a vytvořit grafické stránky webu stejně, jako se tvoří panely pro dotykový displej (web funguje i pro MiniPLC).

0217_web_access_cz
Příklad začlenění webového prohlížeče do systému

Webové stránky mohou být uloženy na podstanici s dotykovým displejem nebo přímo v podstanicích MiniPLC, záleží na tom, zda web bude stejný jako panely na dotykovém displeji a zda webový přístup má být dostupný i při odpojení podstanice s dotykovým displejem.

Specifikace se nemění, pro webový přístup do podstanic není třeba žádných dalších modulů nebo licencí.