Přístup přes webové rozhraní dálkově (f)

Mezi technologií (technologickou sítí) a webovým prohlížečem je router, v němž je nakonfigurován webový přístup na podstanici (nebo podstanice) s webovým serverem.

Toto řešení vyžaduje spolupráci se správcem sítě nebo poskytovatelem připojení. Ke specifikaci přibude router, případně další síťové komponenty – kontaktujte správce sítě nebo poskytovatele. Dbejte na zabezpečení přístupu. Nedoporučuje se nechávat webové porty otevřené na veřejných adresách. Použijte VPN nebo proxy server s bezpečnostními funkcemi, jako je přístup pouze z vyhrazených IP adres atd.

Specifikace se nemění, pro webový přístup do podstanic není třeba žádných dalších modulů nebo licencí.

R_PLC_topo_5

Vzdálený přístup přes webový prohlížeč