Ovládání přes webové rozhraní PLC (e)

Tuto funkci splňují všechny předešlé topologie, stačí zapojit ethernetové rozhraní a vytvořit grafické stránky webu podobně, jako se tvoří panely pro dotykový displej. Webový server je součástí všech PLC řady Merbon. K PLC mohou být zároveň připojeny i terminály a další klienti, je jen nutné dbát na nepřekročení max. počtu klientských připojení, viz výše.

R_PLC_topo_4

Příklad začlenění webového prohlížeče do systému

Webové stránky jsou uloženy přímo v podstanicích.

Specifikace se nemění, pro webový přístup do podstanic není třeba žádných dalších modulů nebo licencí.