Dispečerský systém na vyhrazeném počítači (g)

R_PLC_topo_6

Počítač pro místní vizualizaci

Na počítači běží vizualizační program Merbon SCADA s licencí podle počtu datových bodů. Aplikace je rozdělena na serverovou část a klientské stanice. Merbon SCADA server pracuje pod operačními systémy Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 a využívá Microsoft IIS.

Server komunikuje s úrovní PLC, odkud získává okamžité hodnoty a kam také zapisuje hodnoty nastavené. Server poskytuje klientům informace v podobě schémat s půdorysy, technologickými schématy, tabulkami atd., která jsou osazena aktuálními daty. Klienti používají webový prohlížeč, což zásadně zjednodušuje údržbu, licencování a správu uživatelských pracovišť. Licence jsou vydávány ve třech variantách:

  • pro 5 000 datových bodů (Merbon SCADA 5 000)
  • pro 50 000 datových bodů (Merbon SCADA 50 000)
  • pro neomezený počet datových bodů (Merbon SCADA unlimited).

Pozor, datové body se v tomto případě počítají jako softwarové, tedy všechny proměnné, které jsou komunikovány na vizualizaci. Počet softwarových datových bodů je obvykle 3 – 3.5×vyšší, než počet fyzických vstupů a výstupů. Kromě stavů vstupů a výstupů se vizualizují i časové programy, požadované hodnoty, parametry topných křivek atd. U regulátorů jednotlivých místností (UC102, UC300, FCR010, FCR013 atd.) počítejme s asi 20 body na regulátor.

Pokud celkový počet datových bodů ve všech projektech překročí licencovaný počet datových bodů, Merbon SCADA má omezenou funkčnost. Licenci lze rozšířit za cenu rozdílu mezi starou a novou licencí. Počet webových klientů, kteří současně na server přistupují, není omezen.

Tato vizualizace je vhodná pro střední a velké objekty a tam, kde chceme trvale uchovávat historická data a události. Obvykle bývá doplněna terminály na rozvaděčích (HT102, HT200) pro místní obsluhu.

U rozsáhlých akcí (přes 15 000 softwarových datových bodů) se doporučuje doplnit vizualizaci i externí databází pro ukládání historických dat, Merbon DB. Databáze významně urychlí reakce systému a představuje bezpečný způsob ukládání historických dat s dalšími funkcemi, jako je například přístup k datům pro cizí programy přes aplikační rozhraní (API).

Merbon DB se licencuje podle počtu datových řad  (softwarových datových bodů): v základní licenci je 40 000 datových bodů, další lze doplnit vždy po 10 000 datových bodech. Databáze pracuje na témže počítači jako SCADA server, nebo na jiném stroji – podle požadovaného rozložení výkonu a celkové síťové topologie.

Specifikace:

Merbon SCADA…          licence podle počtu SW datových bodů
markMX, ICIO205…       PLC podle potřeby
PC                                    min. 8 GB RAM, 200 GB HDD, procesor na úrovni Core i3/i5
switch                              aktivní síťový prvek pro propojení PLC a PC, výrobce např. Moxa.