Podstanice, terminál s dotykovým displejem (c, d)

Pro komfortnější obsluhu pomocí dotykové obrazovky s možností jak textového menu, tak grafických panelů, slouží grafický terminál HT200. Topologie je stejná jako s HT102. Podstanice, kterých může být max. 10, mohou být kdekoli v technologické síti, i v různých rozvaděčích. Grafický terminál může být instalován v místě trvalé obsluhy, např. v recepci.

Specifikace:

HT200             grafickýterminál pro podstanice Merbon
markMX          kompaktní PLC, 88 I/O
ICIO205           příp. další PLC podle potřeby

R_PLC_topo_3

Terminál s dotykovým displejem a max. 10 PLC