Autonomní systém, LCD displej na rozvaděči (b)

Ovládání ze dveří rozvaděče má tu výhodu, že obsluha nemusí mít kvalifikaci pro práci v rozvaděči. Zařízení může být obsluhováno i bez otevření dveří rozvaděče. Jako podstanice stačí PLC bez displeje, obvykle kompaktní (IMIO105, ICIO205, markMX). Terminál je připojen kříženým kabelem Ethernet. Většinou se mezi terminál HT102 a PLC zapojuje aktivní síťový prvek (průmyslový switch), aby bylo možné připojit i servisní PC. Jedním terminálem je možné ovládat až 4 PLC. Terminál HT102 může být umístěn i mimo rozvaděč, připojení k PLC probíhá přes technologickou síť.

Další možností je použít PLC s montáží do dveří rozvaděče (mark125) a připojit na ně po RS485 přímo I/O moduly. Pozor na maximální počet datových bodů na PLC! Na displeji PLC jsou na rozdíl od řešení s terminálem HT102 dostupné hodnoty pouze z tohoto PLC.

R_PLC_topo_2

Dvě topologie s LCD panelem na rozvaděči, vlevo terminál HT102, vpravo PLC mark125

Specifikace (příklad vlevo):

HT102             terminál pro podstanice Merbon
markMX          kompaktní PLC, 88 I/O
ICIO205.         příp. další PLC podle potřeby

Specifikace (příklad vpravo):

mark125          podstanice Merbon
RCIO               I/O modul, 30 I/O
R…                  další I/O moduly podle potřeby