Adresování

V síti mohou být připojeny různé typy zařízení:

  • podstanice
  • řídicí stanice
  • bezdrátové přístupové body
  • routery pro přechod do dalších sítí
  • terminal servery pro dálkové připojení I/O sběrnic
  • a pod.

Aby spolu tato zařízení mohla komunikovat, musí být náležitě adresována.

Pro jejich adresaci se používá IP adresace verze 4, tedy adresa ve tvaru čtyř čísel od 0 do 255, oddělených tečkami. Pro privátní sítě, mezi něž síť podstanic Domat patří, jsou vyhrazeny rozsahy

  • 10.0.0.0 – 10.255.255.255
  • 172.16.0.0 – 172. 16. 255.255
  • 192.168.0.0 – 192.168.255.255

Výjimkou jsou případy, kdy podstanice jsou včleněny do sítě zákazníka, která má vlastní pravidla číslování. V takovém případě IP adresy a další údaje přiděluje správce sítě.

Pokud je za číslování sítě zodpovědný projektant, obvykle používá adresy 192.168.1.10 a dále s maskou 255.255.255.0. Je ale také možné v projektu výslovně uvést, že číslování sítě řeší softwarový technik při uvádění do provozu po dohodě s uživatelem.