Propojování podstanic

Podstanice obsahují rozhraní Ethernet, které slouží k jejich propojení do tzv. technologické sítě. Podstanice Merbon mohou mezi sebou komunikovat protokolem SSCP i pomocí sériového portu, pokud je port volný (není obsazen I/O moduly, pokojovými ovladači nebo cizím zařízením). Využití sériových portů je výhodné v případech, že využíváme existující komunikační infrastruktury RS485 a není možné instalovat síť Ethernet. Podstanice na sériové lince jsou normálně dostupné po Ethernetu přes PLC, nastavené jako SSCP router, lze v nich měnit hodnoty, přehrávat program, oživovat zařízení atd. Sériová komunikace má ovšem vzhledem k nižší propustnosti linky omezenou rychlost.

R_SSCP_Serial

Příklad komunikace SSCP po sériové lince. mark320 je použit jako SSCP router.

Výměna dat mezi podstanicemi

Podstanice si mezi sebou mohou vyměňovat proměnné (venkovní teplotu, požadavky na chod okruhů, požadavky na zdroj tepla atd.). Tato výměna probíhá po síti Ethernet nebo po sériových linkách a nejsou k ní zapotřebí žádné další hardwarové ani softwarové komponenty, je pouze nutné zajistit, aby příslušné podstanice byly v jedné logické síti.

Počet proměnných v zásadě není omezen, doporučuje se ale nepřekračovat cca. 20 signálů na jednu vazbu mezi podstanicemi. Při větších počtech se může snižovat přehlednost.

Každé otevřené spojení zabírá jeden komunikační kanál. U některých PLC je maximální počet otevřených komunikačních kanálů omezen: IPLC201, IPLC301 a MXPLC přijme max. 5 příchozích spojení, mezi něž se počítá i připojení z vizualizace, SoftPLC IDE, příp. OPC serveru a dalších klientů. U IPLC500, IPLC510 SoftPLC Runtime na Windows není počet kanálů omezen, doporučuje se nepřekračovat 15-20 připojení.

Pro podstanice Merbon platí následující omezení: základní maximální počet příchozích spojení je 5, u podstanic mark220, mark320 markMX je maximální počet příchozích spojení 20.

Není dobré definovat komunikaci mezi podstanicemi uvnitř regulačních smyček (např. čidlo v jedné podstanici a příslušný ventil v podstanici druhé). Problémem není ani tak zpoždění (stovky ms), ale závislost funkce regulační smyčky na funkci sítě.

Vzájemná komunikace SoftPLC a Merbon

Pokud se v síti vyskytnou podstanice SoftPLC i Merbon, mohou si za určitých podmínek vyměňovat data mezi sebou.

                   serverklient

IPLC201,301,MXPLC
(Beck OS)

IPLC5xx, …-L, RT(Linux, Windows)

Merbon

IPLC201,301,MXPLC
(Beck OS)

ano

ano

ne

IPLC5xx, …-L, RT (Linux, Windows

ano

ano

ano

Merbon

ano

ano

ano

Tabulka možností vzájemné komunikace. 

Jinými slovy, podstanice SoftPLC s Beck OS se nemohou připojit jako klient protokolem SSCP k podstanicím Merbon. Jinak je možné navazování spojení libovolným směrem. Výměna dat ale vyžaduje u každé stanice trvale otevřený komunikační kanál a je s tím nutné počítat vzhledem k omezením týkajícím se výkonu podstanic, viz výše.