Podstanice SoftPLC

Řada SoftPLC obsahuje jednak regulátory MiniPLC, jednak podstanice na bázi průmyslových PC pro instalace s potřebou vyššího výpočetního výkonu.

MiniPLC

MiniPLC je platforma s embedded operačním systémem reálného času, obsahující runtime SoftPLC, zkompilovanou aplikaci a případně další služby (web server, Modbus serial server atd.). Napájení 12…30 V ss, 12…24 V st. Mají 1 nebo 3 sériové porty a rozhraní Ethernet, uživatelské rozhraní představuje konfigurovatelný LCD displej a šest tlačítek. Aktuálně podporované typy jsou IPLC201, IPLC301, IPLC500, IPLC501 a jejich varianty (bez LCD displeje). Kompaktní PLC (s integrovanými vstupy a výstupy) s vynikajícím poměrem výkon / cena je MXPLC.

0206_iplc301
IPLC301 – rozložení konektorů

MiniPLC existuje ve dvou základních provedeních lišících se od sebe výkonem použité platformy: méně výkonná platforma BECK (IPLC201, IPLC301) a více výkonná platforma SHARK s OS Linux (IPLC500, IPLC510).

Pozor: Podstanice IPLC500IPLC510MXPLC-L (s OS Linux) neobsahují webový server.

MiniPLC komunikují s moduly pomocí sériových rozhraní:

IPLC201(500)  1×RS485 (COM4)

IPLC301(510)   2×RS232 (COM1,2), 2×RS485 (COM3, 4)

Rozhraní RS485 je vhodné pro přímé připojení I/O busu. Rozhraní je galvanicky odděleno a ukončeno konektorem se šroubovými svorkami, označenými K+ K-. U rozhraní jsou dvě diody:

TX (červená) – vysílání dat
RX (zelená) – příjem dat

Při řádné komunikaci rychle blikají střídavě obě diody bez větších pauz.

Rozhraní RS232 se obvykle používá pro připojení převodníku M-Bus (R095R096) nebo GSM modemu pro posílání alarmových SMS. Při montáži do dveří rozvaděče lze pro pohodlné vyvedení sériového kabelu použít “L”-redukci RS232L.

Pro připojení na řídicí úroveň (vizualizace, web, OPC atd.) a pro konfiguraci a nahrávání dat slouží rozhraní Ethernet. Veškerá komunikace při nastavování probíhá přes tzv. Platform configurator, část prostředí IDE, v němž se tvoří aplikační program. Pro komunikaci je zapotřebí pouze křížený ethernetový kabel nebo propojení MiniPLC do místní sítě. Žádné další převodníky nejsou zapotřebí. Počítač (notebook), na němž běží IDE, musí být vybaven síťovou kartou.

MiniPLC se montuje buď

  • dovnitř rozvaděče na DIN lištu, takže displej a tlačítka jsou přístupné pouze po otevření dveří, nebo
  • do otvoru o rozměrech 107 x 47 mm do dveří rozvaděče s použitím rámečku (označení FRAME) a DIN lišty o délce 150 mm, displej s tlačítky je přístupný vně rozvaděče.

Podstanice založené na PC

Jde o průmyslové počítače s 8“ dotykovým displejem a operačním systémem Windows 7 Embedded, pod kterým běží runtime aplikačního softwaru. Jejich výkon je podstatně vyšší, než u MiniPLC, jako ovládací panel slouží dotykový displej, přes který je možné ovládat i další podstanice (i MiniPLC) v síti.

Poznámka:

IPCT.1 používá napájení 12 V ss / 2 A nebo 230 V st a spínaný zdroj, který je součástí dodávky. Výjimky viz dále.

Runtime SoftPLC ale může pracovat na libovolné platformě PC s operačním systémem Windows XP / XP Embedded / 7 / 10; toho se využívá například při použití SoftPLC jako převodníku protokolů, kdy runtime SoftPLC běží přímo na řídicí stanici, sbírá data např. z cizích zařízení po protokolu BACnet a zpřístupňuje je přes OPC server na cizí vizualizaci.

Nejpoužívanější je IPCT.1, procesní podstanice s 8“ LCD dotykovým displejem. Podstanice obsahuje tato rozhraní:

2x        Ethernet
2x        RS232 (COM1, COM2)
4x        USB

Pro aplikace, kde není třeba obslužné rozhraní, lze použít podstanici bez displeje IPCB.1, která má 4 sériové porty. IPCB.1 je vhodná například jako koncentrátor dat pro sběr údajů z měřičů M-Bus.

Podstanice IPCT.1 se montuje do dveří rozvaděče nebo do jiné vhodné skříně. Je třeba dbát na dostatečné chlazení, tedy kolem zadní části a boků podstanice by mělo proudit dostatečné množství vzduchu. Obvykle stačí chladicí otvory v rozvaděči bez nuceného chlazení. Pozor při instalaci do plastových skříněk, které z výroby nejsou opatřeny otvory! Ve spodní a horní části skříňky je nutné vyvrtat dostatečný počet otvorů pro cirkulaci vzduchu.

Otvor pro montáž podstanice má mít rozměry 222 x 167 mm, tloušťka panelu smí být maximálně 10 mm. Součástí dodávky je šest kovových svorek, kterými se podstanice upevní z vnitřní strany dveří rozvaděče.

Podstanici je možné napájet buď

  • z přiloženého spínaného zdroje 230 / 12 V, nebo
  • pokud je v rozvaděči stabilizovaný zdroj 11 … 28 V ss poskytující výkon nejméně 35 W, tak z tohoto zdroje.

Pro přiložený spínaný zdroj je potřeba v rozvaděči připravit zásuvku 230 V.

Protože IPCT.1 má porty RS232, pro připojení na sběrnici s I/O moduly je třeba použít převodník RS232 / RS485, například R012. Převodník zároveň představuje galvanické oddělení sběrnice RS485 (I/O bus) od obvodů podstanice IPCT.1.

Převodník má dvě šroubové svorky pro připojení sběrnice RS485: K+K-. Vedle konektoru jsou přepínače pro ukončení sběrnice BUS END.

Svorky G a G0 jsou určeny pro připojení napájecího napětí 10…35 V ss, 12…24 V st. V případě, že převodník je v samostatné skříňce spolu s podstanicí s dotykovým displejem (u obsluhy) a I/O moduly a ostatní prvky jsou ve vzdáleném rozvaděči (u technologie), je možné převodník napájet ze spínaného zdroje, určeného pro napájení podstanice IPCT.1. Pokud je převodník v rozvaděči s moduly, napájí se spolu s ostatními I/O moduly.

S podstanicí je převodník spojen sériovým kabelem 2x CANNON9 F v zapojení „nullmodem“. (Stačí, aby byly zapojeny piny 2, 3 a 5.) Kabel není součástí dodávky, na požádání ho přibalíme zdarma.

R012
Převodník R012

Komunikační rychlost převodníku se nastavuje DIP spínači, přístupnými po odejmutí vrchního krytu přístroje. Výchozí komunikační rychlost je 9600 bps, 8 bit, což odpovídá výchozím parametrům I/O modulů Domat.

Ostatní zařízení, jako jsou GSM modemy pro posílání a příjem SMS zpráv, se na port připojují přímo pomocí kabelů, které jsou součástí dodávky modemů. Cizí systémy, s nimiž má podstanice komunikovat, je možné připojit přímo na port pouze tehdy, je-li zaručeno, že přes port nebude přivedeno do podstanice cizí napětí.

Pokud má být u podstanice GSM modem, pamatujte na zásuvku 230 V pro napájení jeho zdroje (síťový adaptér) a dostatek místa v rozvaděči, především u skříněk, obsahujících pouze IPCT.1, v nichž bývá nedostatek místa.

Operační systém: Ve stanici je CF karta, obsahující OS Windows 7 Embedded a druhý disk na data – projekty SoftPLC.

Při normálním provozu, kdy přes celou plochu displeje je uživatelské rozhraní (Touchscreen), nejsou ikony operačního systému dostupné a operační systém není možné obsluhovat. Uživatelské rozhraní lze ukončit a do systému přejít pouze po zadání servisního kódu. Servisní kód definuje autor uživatelského rozhraní (grafiky touchscreenu).

Runtime (procesní logika) i uživatelské rozhraní se spouštějí automaticky po startu podstanice.