Zapojení digitálních vstupů a výstupů

Digitální vstupy jsou spojeny do skupin se společnou zemí. U starších typů M400 M410 jsou země společné po dvojicích, u ostatních modulů M… je zem společná pro všech 8 vstupů. R420 má společnou zem pro všech 16 vstupů, R430 pro 16 a 8 vstupů zvlášť. Obvykle se ale stejně na všechny digitální vstupy přivádí stejný potenciál, takže i zem je společná: G0. Na vstupy je vždy nutné přivést napětí, vstupy pro bezpotenciálové kontakty jsou pouze v ovladačích a regulátorech UI…UC…FC… mark150mark150/485, viz jejich katalogové listy.

Vstupy jsou vždy odděleny optočleny. Je tedy možné na ně přivést napětí ze zdroje, který je využíván pro napájení modulů. Pokud se na vstup pro 24 V dostane napětí vyšší než 50 V, může dojít k poškození vstupu.

Při použití stejnosměrného napětí dbejte na polaritu vstupů: na vstup se přivádí kladný pól, svorka COM nebo DGND je připojena na záporný pól.

Digitální výstupy jsou osazeny těmito prvky:

R220R320RXIO, RMIOM200M210M215MCIO2MXIO, MMIO: mechanická relé 230V / 5A, spínací nebo přepínací – viz katalogové listy k jednotlivým modulům.

RMIO, MMIO,UI…: polovodičové relé (solid state relay, SSR) se spínáním v nule pro střídavou nebo stejnosměrnou zátěž. Maximální spínaný proud je 0.4 A, což vyhovuje pro spínání silového stykače nebo až dvou termických pohonů pro radiátorové ventily.

Významnou výhodou polovodičového relé je ale to, že je bezhlučné a není omezen počet jeho spínacích cyklů, „neucvaká se“. Tyto výstupy jsou proto vhodné pro řízení signálem PWM (pulsně-šířková modulace), tzv. kvazispojité řízení. Takto jsou řízeny právě termoelektrické ventily nebo výkonová polovodičová relé pro elektrický ohřev.

R320, R330, M300M320: tranzistor s otevřeným kolektorem. Zde je z úsporných důvodů použit polovodičový prvek pro spínání externího relé nebo stykače, případně pro ovládání indikačních prvků (signálních žárovek atd.). Je nutné dodržet předepsané zapojení:

0211_open_collector

Zapojení výstupu s tranzistorem s otevřeným kolektorem

Dioda, osazená uvnitř modulu, chrání tranzistor před napěťovou špičkou, která vzniká na cívce relé v okamžiku rozepnutí. Napájecí napětí je 24 V ss, toto napájení tedy musí být k dispozici v rozvaděči, nejlépe z průmyslového stabilizovaného zdroje.

Stavy digitálních vstupů a výstupů jsou indikovány LED na čelním panelu modulů.