Zapojení čítačových vstupů

Moduly R710 (čtyři čítací vstupy) a M700, M710 (starší provedení, již se nedodává – dva a čtyři čítací vstupy) jsou vybaveny rychlými vstupy pro bezpotenciálové kontakty s max. vstupní frekvencí 50 Hz. Minimální doba sepnutí je 10 ms. Modul poskytuje na svorkách CNTx napětí 12 V ss, které se přes čítací kontakt přivádí zpět na svorku COM.

Moduly jsou vybaveny napájecím článkem, který zálohuje načítané hodnoty, takže při výpadku napájení načtený počet impulsů nezmizí.

Některé zdroje impulsů (impulsní moduly měřičů tepla, plynu, vody atd.) nejsou osazeny jazýčkovým relé, ale tranzistorem s otevřeným kolektorem a ochrannými odpory, a pro správnou funkci – aby tranzistor sepnul – potřebují na vstupu napětí vyšší, typicky 24 V. Modul R700 může být upraven výměnou DC/DC měniče, je však potřeba na to v projektu a při objednávání upozornit, např. specifikací „R710 (24V kontakt)“.

0213_counting_input
Zapojení čítačového vstupu

Moduly zároveň obsahují pomocné proměnné pro měření čtvrthodinového maxima (kumulovaná hodnota za aktuální čtvrthodinu, kumulovaná hodnota za minulou čtvrthodinu a počet synchronizačních patnáctiminutových impulsů). Tyto proměnné jsou využívány ve funkčním bloku Merbon nebo SoftPLC. Na vstup CNT1 se přivádí impulsy od měřiče odebírané energie, na vstup CNT2 pak čtvrthodinový synchronizační impuls.

Pokud jsou v systému další měřiče s komunikací M-Bus, je výhodnější použít místo R710 převodníky puls – M-Bus (např. PadPuls, AEW…) a ty zaintegrovat spolu s M-Busovými měřiči přes převodník R095 nebo R096. Pro funkci E-Max je ovšem R710 nutný kvůli kratší době odezvy.

Máme-li osazené sběrnice I/O moduly, přistoupíme k návrhu topologie systému.