Zapojení analogových vstupů a výstupů

U všech modulů jsou analogové vstupy galvanicky odděleny od ostatních částí modulu. Při zapojování musíme však dodržet základní pravidla:

  • odporová (pasivní) čidla zapojujeme tak, že kabel přivedeme vždy až přímo na svorky modulu AIx, AIGND, příp. AIC. Pokud toto pravidlo není dodrženo, může dojít ke vzniku úbytku napětí z proudu aktivních vstupů a tento úbytek může ovlivňovat čidla teploty. Čidla pak ukazují hodnoty až o několik desítek stupňů vyšší, než skutečně měří.
  • totéž platí pro vedení signálové země (AOGND, AOC) pro analogové výstupy. Typický projev této chyby je ten, že když se otevře ventil, rázem stoupne měřená teplota na zcela nesmyslnou hodnotu. Při oživování systému, kdy se čidla připojují až nakonec a při jejich oživování jsou ventily zavřené, se na chybu nemusí přijít.

Analogové vstupy pro měření odporu (R560RCIO, RXIO nakonfigurované jako pasivní) jsouodolné i proti dlouhodobému přiložení 24 V st, nesmějí být ale přepnuty do režimu 4..20 mA (v tom případě odpor 125 Ohm protékající proud nevydrží a poškodí se ztrátovým teplem).

0210_common

Zapojení analogových zemí: vlevo správně, vpravo špatně – silně označeným úsekem vodiče teče napájecí proud aktivního čidla tlaku, na úseku vzniká úbytek napětí, který zkresluje měření teploty.