Postup při projektování

Řídicí systém Domat je navržen tak, aby projektování a specifikace byly co nejjednodušší. Pro sběrnici není potřeba používat napaječe, ukončovací členy atd., veškeré funkce jsou nastavitelné buď softwarově nebo pomocí DIP switchů – viz katalogové listy k modulům a podstanicím.

Základní postup při projektování je tento:

Určíme počty a typy vstupů a výstupů (fyzických datových bodů) v rozvaděčích.

Stanovíme, které rozvaděče musejí být autonomní (s vlastní podstanicí) a které podružné (pouze se silovou částí a I/O moduly, připojenými k podstanici v jiném rozvaděči).

Podružné rozvaděče používáme v těchto případech:

  • počet I/O je tak malý, že by se nevyplatilo nasazovat samostatnou podstanici
  • rozvaděč je instalován v místě, odkud by nebyl dostupný ovládací panel (dotyková obrazovka nebo LCD displej a tlačítka).

Jistou nevýhodou je, že I/O bus je veden mimo rozvaděč a tím může podléhat rušení nebo poškození.

Podle počtu a typu I/O v rozvaděči vybereme a osadíme I/O moduly.

Obvykle postupujeme tak, že osadíme analogové vstupy a výstupy přidáváním dostatečného počtu kompaktních modulů RCIO. Pak osadíme digitální vstupy a výstupy. Většinou je potřeba ještě dalších modulů pro digitální vstupy a výstupy – I/O mix doplníme moduly R220, R420 atd.

0209_io_bus
Příklad propojení modulů sběrnicí vč. ukončení.

Pro řízení termických ventilů nebo silových členů modulovaných elektrických ohřevů (PWM) můžeme použít modul R312(8 triaků) nebo RMIO, který obsahuje mj. 2 polovodičová relé, u nichž nezáleží na frekvenci spínání. Funkční bloky prostředí SoftPLC i Merbon IDE modulovaný signál podporují.

Moduly je možné na sběrnici umisťovat v libovolných kombinacích a v libovolném pořadí. Není nutné, aby regulační smyčky byly v rámci jednoho modulu, i když to samozřejmě zvýší přehlednost zapojení a usnadní oživování.

U posledního modulu na sběrnici je vhodné poznamenat „UKONČIT SBĚRNICI – BUS END ON“. U druhého konce sběrnice bude sběrnice obvykle ukončena v podstanici nebo u převodníku R012.