Základní vlastnosti

Všechny moduly jsou napájeny napětím 24 V st, pokud není uvedeno jinak. Vzhledem ke konstrukci zdroje (součástí napájecích obvodů je dvoucestný usměrňovač) bude elektronika modulu pracovat i při 24 V ss, ale některé výstupy (např. triaky) vyžadují střídavé napájení. Je proto vhodnější dodržet jednotné malé napětí v celém systému. Svorky pro připojení napájení jsou označeny G0. Spotřeba modulu se pohybuje okolo 1 VA v závislosti na typu modulu a stavu periferií, maximální údaje pro dimenzování zdroje jsou uvedeny v katalogových listech.

Komunikační linka se připojuje na svorky K+ K-. Sběrnice RS485 je dvouvodičová, polaritu je třeba dodržet. Komunikační rychlost je nastavitelná v rozmezí 1200 až 115200 bps, u starších hardwarových verzí může být rozsah rychlostí omezen. Standardní hodnota je 9600 bps a pro běžné nasazení ji nedoporučujeme měnit.

R_svorky_CZ

Pro připojení všech signálů i napájení jsou použity odnímatelné blokové šroubové svorky. To výrazně usnadňuje montáž a demontáž modulů. Moduly se upevňují na DIN lištu naklapnutím. Moduly mají obvykle šířku 4 nebo 6 DIN jednotek, přesné rozměry viz katalogové listy k jednotlivým typům.

Na čelní straně modulu je štítek s popisem, v němž jsou umístěny indikační LED diody. Všechny moduly mají dvě LED diody signalizující napájení a komunikaci po sběrnici, další LED jsou osazeny na modulech s reléovými výstupy.

Vedle komunikačních svorek se nacházejí přepínače pro připojení ukončovacího odporu sběrnice a pro adresování modulu. Většinu modulů je možné adresovat hardwarově (kombinací přepínačů) nebo softwarově (programem ModComTool).