Základní vlastnosti

Všechny moduly jsou napájeny napětím 10…35 V ss, 14…24 V st. Typicky se používá napájení 24 V st. Svorky pro připojení napájení jsou označeny 1 a 2, na polaritě stejnosměrného napětí nezáleží (součástí napájecích obvodů je dvoucestný usměrňovač). Spotřeba modulu se pohybuje okolo 1 VA v závislosti na typu modulu a stavu periferií.

Komunikační linka se připojuje na svorky K1+ a K1-. Sběrnice RS485 je dvouvodičová, polaritu je třeba dodržet. Komunikační rychlost je nastavitelná v rozmezí 1200 až 115200 bps, u starších hardwarových verzí může být rozsah rychlostí omezen. Standardní hodnota je 9600 bps a pro běžné nasazení ji nedoporučujeme měnit.
Pro připojení všech signálů i napájení jsou použity odnímatelné blokové šroubové svorky. To výrazně usnadňuje montáž a demontáž modulů. Moduly se upevňují na DIN lištu naklapnutím. Většina modulů má jednotnou šířku 71 mm, přesné rozměry viz katalogové listy k jednotlivým typům.

Na čelní straně modulu je štítek s popisem, v němž jsou umístěny indikační LED diody. Všechny moduly mají dvě LED diody signalizující napájení a komunikaci po sběrnici, další LED jsou osazeny na modulech s reléovými výstupy.

Vedle komunikačních svorek se nacházejí tři přepínače (jumpery): pro inicializaci modulu a pro připojení ukončovacího odporu sběrnice. Jejich použití je popsáno v části Uvádění I/O modulů do provozu.
121_LED