Ostatní přístroje na sběrnici

Pokojové ovladače

UI…

Komunikativní ovladače pro řízení místnosti (UI011UI012…)

Tento ovladač obsahuje otočný knoflík pro nastavení (obvykle) pokojové teploty s funkcí stisku a displej. Jeho typické použití je pro řízení vzduchotechniky. Přístroj obsahuje integrované čidlo teploty a vlhkosti v místnosti, některé typy (UI9...) mají i čidlo CO2. Ve spodní části, která je připevněná na zeď, jsou dvě svorkovnice, u některých typů ovladačů je použita jen jedna z nich. Po svorkovnici se přivádí napájení, komunikace a v některých případech hardwarové vstupy a výstupy. Ovladač se nacvakne do spodní části se svorkovnicí, která je přišroubovaná na instalační krabici nebo přímo na zdi. Podrobnosti viz katalogové listy pro jednotlivé typy.

Ovladač se montuje na krabici pod omítku nebo přímo na omítku, pokud nejsou problémy s vedením kabeláže.

0203_room_unit

1 – provozní módy

2 – stupně ventilátoru

3 – otáčení – požadovaná teplota

4 – tlačítko – změna stupně ventilátoru / provozního módu

 

 

Ovladač komunikuje po sběrnici RS485 protokolem Modbus, stejně jako ostatní moduly na sběrnici, a může být připojen na stejnou sběrnici s moduly. Připojení většího počtu ovladačů ovšem prodlouží reakční dobu na sběrnici, proto se doporučuje vyhradit pokojovým ovladačům a regulátorům samostatnou I/O sběrnici.

Pro instalace, kde není žádoucí uživatelský zásah, jako jsou chodby, školy, nemocnice atd., se ovladače dodávají bez knoflíku nebo bez knoflíku a displeje. V provedení bez knoflíku a displeje fungují v podstatě jako komunikativní čidla s přídavnými vstupy a výstupy (podle typu). Přehledná tabulka je v katalogovém listu.

UX…

Komunikativní ovladače pro řízení místnosti (UX011UX041)

Ovladače jsou odovozeny od řady UI… s aditivní funkcí řízení žaluzií. Ovladač má namísto otočného knoflíku pět vhodně situovaných tlačítek a navíc dva triakové výstupy, které se k řídicím jednotkám motorů připojují přes reléové výkonové moduly ME200 (dvě relé 230 V / 5 A řízená 24 V st z triaků, v malé krabičce pro montáž do krabice pod omítku).

Komunikativní regulátory

UC…

Komunikativní regulátor na sběrnici RS485 (typy UC102, UC200, UC300atd.)

Regulátory komunikují po sběrnici RS485 protokolem Modbus, stejně jako ostatní moduly na sběrnici, a mohou být připojeny na stejnou sběrnici s moduly. To je ovšem vhodné jen v těchto případech:

  • je jich poměrně málo (cca. do 10), aby nezpomalovaly komunikaci s ostatními I/O moduly
  • nevadí riziko, že při zkratu sběrnice na trase (podstatná část povede mimo rozvaděč) by byla přerušena komunikace s ostatními I/O moduly
  • je žádoucí propojení na procesní úrovni, například pro přenos signálů change-over, požadavků na topení pro řízení ekviterních okruhů apod.

Obecně je vhodnější použít podstanici s více COM porty a regulátory připojit na samostatnou sběrnici, pak splníme i třetí bod.

Pozor, regulátory s analogovým výstupem UC120 UC220 vyžadují pouze stejnosměrné napájení (typicky 24 V ss).

US…

Komunikativní regulátor odvozený od typu UC…, s aditivní funkcí řízení žaluzií.

Všechny regulátory mohou být také dodávány bez knoflíku a displeje. Objednávejte jako …/DK.

R_UC102

Zapojení více regulátorů UC102 na sběrnici.

FC…

Komunikativní regulátory fancoilů FCR010, FC020
Regulátory fancoilů mají dvě komunikační rozhraní, jedno (K2) slouží pro připojení pokojového ovladače UC010 (značeno symbolem ovladače), druhé (K1) pro připojení na procesní stanici nebo vizualizaci (značeno symbolem sběrnice s regulátory).
Rozhraní pro připojení pokojového ovladače není třeba nijak ošetřovat, připojuje se na ně vždy pouze jeden pokojový ovladač s výchozí adresou 1. Vzhledem k délce sběrnice (typicky metry: z podhledu do místnosti) není třeba nijak zvlášť dbát na typ kabelu, souběhy atd.
Pro rozhraní směrem k procesní stanici nebo vizualizaci platí stejná pravidla, jako pro regulátory UC….

R_FCR010

Typické zapojení regulátoru FCR010. Podrobnosti viz katalogový list FCR010.