Napájení modulů

U všech modulů je vstupní část oddělena pomocí optočlenů a napájená přes interní DC/DC měnič. Znamená to, že země vstupů a výstupů jsou zcela galvanicky odděleny od napájecí části a tedy je možné zem napájení spojit se zemí signálovou a tak použít třívodičové zapojení.

Vzhledem k tomu, že některé moduly mohou zpracovávat nízké napětí, je pro vyšší ochranu galvanicky oddělena i část komunikační.

Kompaktní moduly RCIORMIO RXIO mají všechny části (napájení – analogové vstupy a výstupy – digitální vstupy – digitální výstupy – komunikace) mezi sebou kompletně odděleny. Pozor, pokud jsou použita aktivní čidla (výstup 0..10V), je nutné zem AI spojit se vztažným vodičem napájení G0 („zem 24 V st“), aby výstupní signál z čidla měl vztažný potenciál. Totéž platí pro analogové výstupy: ve třívodičovém zapojení ventilů a klapek (G, Y, G0) je nutné spojit AO zem s G0.

Obecně se u rozsáhlejších zařízení pro snazší diagnostiku a zvýšenou spolehlivost systému doporučuje používat zvláštní transformátor pro periferie i u těch modulů, kde v zásadě je třívodičové zapojení možné.