Komunikační rychlost a odezva, počty datových bodů na sběrnici

Častou otázkou je, kolik se smí na sběrnici připojit vstupních a výstupních modulů. Fyzicky by bylo možné pospojovat až 255 účastníků sběrnice, nicméně s ohledem na odezvu řídicího systému se nepřekračuje cca. 60 adres. Rozumné hodnoty při běžných aplikacích VVK (kotelny, topení, VZT jednotky) se pohybují kolem přibližně

 • Až 50 fyzických datových bodů (vstupů a výstupů) pro mark100, mark120, mark150, mark150/485, ICIO200, IMIO100
 • Až 100 fyzických datových bodů (vstupů a výstupů) pro ICIO205, IMIO105, mark125
 • Až 400 fyzických datových bodů (vstupů a výstupů) pro mark220, mark320, markMX
 • Až 200 fyzických datových bodů (vstupů a výstupů) pro MiniPLC (IPLC201,IPLC301)
 • Až 400 fyzických datových bodů (vstupů a výstupů) pro MiniPLC (IPLC500,IPLC510)
 • Až 500 fyzických datových bodů pro IPLC.1 (průmyslové PC s dotykovým displejem).

V praxi to odpovídá například pro IPLC201 sestavě

 • 3x        RCIO (3x 30 I/O)
 • 1x        R420 (16 DI)
 • 1x        R220 (12 DO)

Říkáme, že např. mark220 je možné bezpečně osadit čtyřmi kompaktními moduly RCIO a „doladit“ potřebný I/O mix digitálními vstupy a výstupy.

Odezva pro jeden I/O modul při výchozí komunikační rychlosti 9600 bps představuje asi 20 ms, tedy pro jednu „výměnu dat se sběrnicí“ regulátor potřebuje asi (3 + 1 + 2) * 20 ms = 120 ms a podle složitosti programu pak dalších např. 300 ms na vyhodnocení řídicí logiky, tedy odezva vstup – logika – výstup je do 500 ms.

Odezva na sběrnici se dá urychlit

 • přechodem na vyšší komunikační rychlost, což obecně představuje odklon od výchozích hodnot a vyšší riziko zarušení. Doporučuje se tedy používat vyšší komunikační rychlosti jen je-li to opravdu nutné a pokud možno pouze v rámci rozvaděče. Zároveň se zvyšuje citlivost na správné ukončení sběrnice (první a poslední modul musí mít BUS END v poloze ON).
 • rozdělením sběrnice na dvě a jejich zpracováním na dvou portech podstanice (např. IPCT.1).

Při obvyklých aplikacích VVK a dodržení výše uvedených max. počtů datových bodů se však nestalo, že by systém vykazoval nežádoucí zpoždění.

U nenáročných systémů se sběrem dat nebo integrací regulátorů jednotlivých místností (bez regulačních smyček) můžeme připojit až dvojnásobek výše uvedených hodnot. Vytěžovat sběrnici na počet adres cca. větší než 100 není dobré z toho důvodu, že při poruše (rozpojení, zkrat, rušení) se chyba hledá velmi obtížně a navíc ovlivní větší množství datových bodů.