I/O moduly

Vstupní a výstupní moduly, I/O moduly, představují rozhraní mezi procesní stanicí a periferiemi. Dodávají se v řadě typů.

Vstupní moduly:

M400    8 dig. vstupů pro napětí 24 V ss/st, společný potenciál vždy pro dva vstupy
M401    8 dig. vstupů pro napětí 24 V ss/st, společný potenciál pro všechny vstupy
M410    8 dig. vstupů pro napětí 230 V st, společný potenciál vždy pro dva vstupy
M411    8 dig. vstupů pro napětí 230 V st, společný potenciál pro všechny vstupy
M420    16 dig. vstupů pro napětí 24 V ss/st, společný potenciál vždy pro 8 vstupů
M500    8 analogových vstupů 150 mV – 10 V
M550    8 analogových vstupů Pt100, Pt1000, Ni1000, 0…1600 Ohm
M560    8 analogových vstupů Pt100, Pt1000, Ni1000, 0…1600 Ohm, 150 mV – 10 V
M700    2 čítací vstupy pro kontakt nebo otevřený kolektor do 50 Hz, též pro E-Max
M710    4 čítací vstupy pro kontakt nebo otevřený kolektor do 50 Hz, též pro E-Max

Výstupní moduly:

M200    4 reléové výstupy pro nízké napětí
M210    8 reléových výstupů pro nízké napětí
M215    8 reléových výstupů pro nízké napětí, možnost manuálního přeřízení
M300    8 digitálních výstupů s otevřeným kolektorem
M320    16 digitálních výstupů s otevřeným kolektorem
M325    16 digitálních výstupů s otevřeným kolektorem, možnost manuálního přeřízení
M600    1 analogový výstup 0..10V nebo 4..20 mA
M610    8 analogových výstupů 0..10V

Kombinované moduly:

MCIO2  8 analog. vstupů 0..10 V nebo čidla teploty Pt100, Pt1000, Ni1000
6 analog. výstupů 0..10 V
8 digitálních vstupů 24 V st
8 reléových výstupů 250 V / 5 A.
MMIO   4 analog. vstupy čidla teploty Pt100, Pt1000, Ni1000, z toho 2 volitelně 0..10 V
2 analog. výstupy 0..10 V
4 digitální vstupy 24 V st
7 digitálních výstupů SSR 24…230 V st
MXIO   16 analog. vstupů 0..10 V nebo čidla teploty Pt100, Pt1000, Ni1000
8 analog. výstupů 0..10 V
32 digitálních vstupů 24 V st
32 reléových výstupů 250 V / 5 A.
Také v provedení jako MXPLC (prakticky se jedná o kombinaci IPLC301 a MXIO na jedné desce)