I/O moduly

Vstupní a výstupní moduly, I/O moduly, představují rozhraní mezi procesní stanicí a periferiemi. Dodávají se v řadě typů.

Vstupní moduly:

 • R420   16 dig. vstupů pro napětí 24 V ss/st, společný potenciál pro všechny vstupy
 • R430   32 dig. vstupů pro napětí 24 V ss/st, společný potenciál pro 24 a 8 vstupů
 • R500   8 analogových vstupů 0…10 V nebo 0…20 mA
 • R560   8 analog. vstupů Pt100, Pt1000, Ni1000, 0…5000 Ohm, 0…10 V, 0…20 mA
 • R710   4 čítací vstupy pro kontakt nebo otevřený kolektor do 50 Hz, též pro E-Max

Výstupní moduly:

 • R220   12 reléových výstupů pro nízké napětí
 • R312   8 triakových výstupů 24 V st binární nebo PWM
 • R313   8 triakových výstupů 230 V st binární nebo PWM
 • R320   16 digitálních výstupů s otevřeným kolektorem
 • R330   32 digitálních výstupů s otevřeným kolektorem
 • R610   8 analogových výstupů 0…10V

Kombinované moduly:

 • RCIO
 • 8 analog. vstupů 0…10 V nebo čidla teploty Pt100, Pt1000, Ni1000, z toho 4 vstupy i 0…20 mA
 • 6 analog. výstupů 0…10 V
 • 8 digitálních vstupů 24 V st
 • 8 reléových výstupů 250 V / 5 A.
 • RMIO
 • 4 analog. vstupy čidla teploty Pt100, Pt1000, Ni1000, z toho 2 volitelně 0..10 V
 • 2 analog. výstupy 0..10 V
 • 4 digitální vstupy 24 V st
 • 7 digitálních výstupů (5x relé 230 V / 5A, 2x SSR 24…230 V st
 • MLIO
 • 4 analog. vstupy čidla teploty Pt100, Pt1000, Ni1000, 0..10 V, nebo jako DI – bezpotenciálový kontakt
 • 1 analog. výstup 0..10 V
 • 2 reléové výstupy 250 V / 5 A.
 • RXIO
 • 16 analogových vstupů 0..10 V nebo čidla teploty Pt100, Pt1000, Ni1000,
 • z toho 8 vstupů i 0…20 mA
 • 8 analog. výstupů 0..10 V
 • 32 digitálních vstupů 24 V st
 • 32 reléových výstupů 250 V / 5 A.
 • MW240-B 
 • Malý modul pro montáž do krabice pod omítku, vnitřní logika pro řízení dvou světel nebo jednoho motoru žaluzie.
 • 2 DI pro bezpotenciálový kontakt
 • 2 DO – relé 230 V / 4 A
 • MW241
 • Jako MW240-B, ale místo mechanických relé jsou osazena polovodičová relé – modul je určen ke spínání elektronických zdrojů pro LED osvětlení. Tyto zdroje mají výrazně kapacitní charakteristiku a mechanická relé pro jejich spínání nejsou vhodná.

Kompatibilita při náhradě starších modulů, IRC regulátorů a převodníků novými je shrnuta v následující tabulce:

Původní produkt Nástupce / náhrada Technické rozdíly
M005 R005 Pouze krabička a nové rozsahy provozních podmínek
M012 R012 Pouze krabička a nové rozsahy provozních podmínek
M020 R020 Pouze krabička a nové rozsahy provozních podmínek
M025 R025 Pouze krabička a nové rozsahy provozních podmínek
M031 R031 Pouze krabička a nové rozsahy provozních podmínek
M035 R035 Pouze krabička a nové rozsahy provozních podmínek
M040 R040 Pouze krabička a nové rozsahy provozních podmínek
- R060 Převodník Modbus TCP – MP-Bus (pohony Belimo)
- R065 Převodník Modbus TCP – DMX (řízení světel po sběrnic DMX512)
M085 R085 Pouze krabička a nové rozsahy provozních podmínek
M086 R086 Pouze krabička a nové rozsahy provozních podmínek
M090 R091 Nově podpora multimaster. SW zpětně kompatibilní. Změna je ve velikosti ze 2 DIN modulu na 4 DIN modul!
M095 R095 Krabička a nové rozsahy provozních podmínek, změna ve velikosti ze 2 DIN modulu na 4 DIN modul. Pouze rychlosti 300 a 2400 baudů.
M096 R096 Krabička a nové rozsahy provozních podmínek, změna ve velikosti ze 2 DIN modulu na 4 DIN modul. Pouze rychlosti 300 a 2400 baudů.
MMIO RMIO Při výměně bude třeba přepojit svorky. DI/AI/AO/DO6,7 mají nově rozměr vodiče do 1,5 mm², SSR nově i pro ss zátěž, adresace pomocí DIP
MXIO RXIO Pouze redesign krytu
MCIO2 RCIO Pouze redesign krytu
ECIO2 ICIO205 Není 100% náhradou: nutné vytvořit si vlastní software do ICIO205; nefunguje automatické routování, případné další slave je třeba ručně zadat
M200 R220 Krabička a nové rozsahy provozních podmínek, změna ve velikosti ze 4 DIN modulu na 6 DIN modul.  Navíc 8 DO.
M210 R220 Více výstupů, ale svorky a Modbus mapa jsou plně zpětně kompatibilní s M210. Nová varianta s 12 x DO, nová krabička a nové rozsahy provozních podmínek.
M300 R320 Krabička a nové rozsahy provozních podmínek, změna ve velikosti ze 4 DIN modulu na 6 DIN modul. Změna velikosti svorek z velkých na malé.
M312 R312 Pouze krabička a nové rozsahy provozních podmínek
M313 R313 Pouze krabička a nové rozsahy provozních podmínek
M320 R320 Krabička a nové rozsahy provozních podmínek, změna velikosti svorek z velkých na malé.
 - R330 Nová varianta s 32 x DO, malé svorky – 6 DIN krabička
M400 R420 Změna velikosti krabičky ze 4 DIN modulu na 6 DIN modul. Při výměně bude třeba přepojit svorky. Modbus tabulka není 100% stejná s Modbus tabulkou M400.
M401 R420 Změna velikosti krabičky ze 4 DIN modulu na 6 DIN modul. Při výměně bude třeba přepojit svorky. Modbus tabulka není 100% stejná s Modbus tabulkou M400.
M410  - NENÍ NÁHRADA. (vstupy 230 V)
M411  - NENÍ NÁHRADA. (vstupy 230 V)
M420 R420 Změna svorek z velkých na malé. Země pro 8 a 8 vstupů nejsou nyní galvanicky odděleny. Nová krabička a rozsahy provozních podmínek.
M430 R430 Pouze krabička a nové rozsahy provozních podmínek
M500 R500 Změna svorek z velkých na malé. Navíc DIP pro 0…20 mA i na vstupy AI5-8
M504 R560 Změna svorek z velkých na malé, změna jejich pořadí. Navíc odporové rozsahy. Chybí různé rozsahy měření pro napětí, je pouze 0…10 V.
M560 R560 Změna svorek z velkých na malé, změna jejich pořadí. Navíc DIP pro 0…20 mA i na vstupy AI5-8
M610 R610 Záměna pořadí svorek (sjednocení s ostatními moduly), nová krabička a nové rozsahy provozních podmínek
M620  - NENÍ NÁHRADA. (pouze proudové výstupy)
M710 R710 Svorky stejně velké, ale je jiné jejich pořadí. Nová krabička a nové rozsahy provozních podmínek
FC010 FCR010 Pouze krabička a nové rozsahy provozních podmínek
- FCR011 Jako FCR010, s napájením 230 V st a výstupy pro ventily 230 V st
FC013 FCR013 Pouze krabička a nové rozsahy provozních podmínek
FC015 FCR015 Pouze krabička a nové rozsahy provozních podmínek