Integrace dalších systémů

V oblasti technologií budov se dnes již samozřejmě počítá s integrací některých dalších funkčních celků, jako například chlazení, osvětlení, výtahy atd. do systému řízení budovy.

V systému Domat je pro tento účel k dispozici celá řada driverů, tedy softwarových modulů, které tuto integraci umožňují.

Při specifikování integrovaných vazeb je nutné včas vstoupit do kontaktu s dodavateli všech zúčastněných systémů, aby bylo možné určit, které funkce jsou realizovatelné a s jakými náklady.

Je třeba především určit, zda se cizí systém bude integrovat do podstanice, nebo do vizualizačního počítače.

Integrace do podstanic

V podstanici musí být pro integraci volné fyzické rozhraní, typicky sériový port. Někdy je třeba použít převodníku RS232/RS485 (např. R012), pokud podstanice založená na PC (např. IPCT.1) nemá sériový port volný, je možné ho doplnit terminal serverem (R020R031), který v podstanici vytvoří virtuální sériový port, dostupný přes Ethernet, nebo – v případě použití standardního protokolu Modbus – routerem Modbus RTU/TCP, tedy převodníkem R025 (RS232), R035 (RS485).

Podstanice musí obsahovat potřebný protokol (driver). V systému SoftPLC je u podstanic IPLC5… a runtimu pro Windows na výběr z více než 60 protokolů. Podstanice Merbon obsahují aktuálně drivery pro Modbus RTU, Modbus TCP, M-Bus a IEC 62056-21. Někdy je ale potřeba integrovat přes sériovou linku nebo Ethernet cizí zařízení, které používá specifický protokol. Merbon IDE umožňuje napsání vlastního driveru v jazyce ST, což přináší autorům softwaru větší flexibilitu a nezávislost.

Drivery protokolů v Merbon IDE můžeme rozdělit do následujících skupin:

  • Nativní drivery podporované v Merbon IDE: ty jsou součástí IDE a konfigurují se přidáním kanálu a výběrem příslušného driveru. Vlastnosti, jako komunikační rychlost, adresy atd. se nastavují v property gridu. Nativní drivery jsou ze strany Domatu kompletně podporovány a jejich aktualizace jsou součástí nových releasů Merbon IDE. Jejich zdrojové kódy jsou součástí zdrojových kódů Merbon IDE a nejsou volně přístupné.
  • ST drivery psané firmou Domat na zakázku: pokud zákazník potřebuje vyvinout driver, existuje popis protokolu a systém to z hlediska náročnosti programování umožňuje, je možné si za úhradu nechat driver u firmy Domat napsat. Zákazník obdrží kompletní okomentovaný zdrojový kód, se kterým může dále nakládat podle libosti. Fakturovaná částka nepokrývá všechny náklady, spojené s vývojem, a proto je kód vlastnictvím firmy Domat. Domat se může rozhodnout zveřejnit driver včetně zdrojových kódů (nebo jeho část) na diskuzním fóru, aby ho mohli využívat i jiní uživatelé systému Merbon. Domat neručí za aktuálnost či funkci zveřejněných kódů, neboť cizí systémy mohou podléhat aktualizacím a není možné soustavně reagovat na tyto změny a průběžně drivery odlaďovat.
  • ST drivery psané zákazníkem: Kód je zcela ve vlastnictví zákazníka a ten se může rozhodnout, zda si ho ponechá, nebo ho zveřejní zdarma či za úplatu na svých webových stránkách, na diskuzním fóru Domat, nebo kdekoli jinde, zda na něj bude poskytovat podporu, pokud ano, zda tato podpora bude placená nebo neplacená atd. Platí v podstatě totéž, jako pro běžný aplikační program.

Integrace do vizualizace

Jelikož Merbon SCADA má driver pro SoftPLC Runtime, integrace cizích systémů přímo do vizualizačního programu se realizuje přes SoftPLC Runtime, který běží na stejném PC jako Merbon SCADA nebo na jiném PC v síti. Výhodou je to, že integrace je od vizualizace oddělená a je možné ji konfigurovat zvlášť. SoftPLC Runtime je třeba licencovat zvlášť (v ceníku jako RC-SoftPLC).

R_scada_plc

Topologie při integraci cizích systémů do Merbon SCADA

PC musí obsahovat potřebné komunikační porty. Pokud probíhá integrace přes síť Ethernet, není další hardware nutný. Jsou-li třeba sériová rozhraní (RS232, RS485), bývá vhodnější místo SoftPLC RT použít podstanici IPLC510, která obsahuje 2 porty RS232 a 2 porty RS485.

Dostupné protokoly

Všechny drivery jsou obsaženy v příslušné licenci (SoftPLC nebo Merbon).

Aktuální seznam podporovaných protokolů najdete v tabulce na https://domat-int.com/ke-stazeni/technicka-dokumentace.

Pravidla pro integraci

Při požadavku na zaintegrování cizího systému je třeba vycházet z požadovaného objemu dat a jejich charakteru.

Pro několik datových bodů většinou stačí použít hardwarovou vazbu pomocí vstupně-výstupních modulů.

U aplikací s desítkami až stovkami proměnných a zvláštními typy signálů (diskrétní hodnoty, čítače atd.) je pro vytvoření datové vazby pomocí protokolu a driveru nezbytné znát jednak komunikační protokol cizího systému, jednak které hodnoty jsou přenášeny a co znamenají. U standardních protokolů, které jsou již v systému implementovány, ověřte verzi, případně variantu protokolu (např. Modbus ASCII / RTU, zařízení může pracovat jako master nebo slave atd.).

Před nabídnutím řešení doporučujeme konzultaci se zastoupením Domat Control System. Kvalitní projekt a vyjasnění úlohy zabrání komplikacím při uvádění do provozu a nežádoucím vícenákladům.