Další síťové a komunikační prvky

Tyto prvky slouží k propojování podstanic mezi sebou, k připojování k řídicí stanici a ke komunikaci s okolním světem přes síťové rozhraní nebo přes vytáčené připojení.

Switch

Základní prvek pro propojování podstanic a jejich spojování s řídicími stanicemi. Vyhoví v podstatě jakýkoli běžný Ethernetový switch 10/100 Mbit/s, pro náročnější prostředí lze nasadit některý z průmyslových modelů (např. MOXA řada EDS).

Nezapomeňte osadit rozvaděč, kde switch bude instalován, zásuvkou pro jeho síťový adaptér.

Bezdrátový přístupový bod

Při plánování bezdrátového přístupu musíme uvažovat dva základní faktory:

  • dosah signálu
  • bezpečnost sítě.

Síťové prvky WiFi (802.11) komunikují na frekvenci 2.4 nebo 5 GHz a pro kvalitní komunikaci je žádoucí přímá viditelnost mezi vysílací a přijímací stranou. V budovách je velmi obtížné pokrytí signálu plánovat, obvykle se neobejdeme bez měření. Signál je silně tlumen železobetonovými konstrukcemi, sádrokartónem prochází lépe.

Základním bezpečnostním pravidlem je omezit dostupnost signálu pouze na kontrolovatelná místa. Pokud je bezdrátové připojení vyžadováno, používejte filtrování MAC adres a další aktuální bezpečnostní opatření. V principu doporučujeme spíše se bezdrátovým přístupům vyhýbat, protože kvalita spojení se může během času s měnícími se okolními podmínkami (změna dispozic v budově, rušení jinými komunikačními prostředky) zhoršovat a problémy komplikují záruční i pozáruční servis.

Router

Propojuje technologickou síť se sítí zákazníka nebo Internetem, pokud je takové propojení požadováno. Router se konfiguruje podle požadavků správce sítě nebo poskytovatele připojení na Internet.

Doporučujeme použít jakýkoli aktuálně dostupný typ, který splní všechny (především bezpečnostní) požadavky na něj kladené. Dobrý poměr výkon / cena nabízí např. značka Mikrotik, nastavení ovšem vyžaduje určitou zkušenost. Pro další informace kontaktujte technické oddělení Domat Control System nebo správce sítě.

GSM modem

Připojuje se na sériový port RS232 k některé z podstanic a slouží pro přenos alarmových SMS na mobilní telefony.

Doporučujeme použít modemy osazené moduly Cinterion (dodává např. SEA Praha), další typy na požádání vyzkoušíme.