Návody a videotutoriály

Zde naleznete online příručky a návody pro snadnější navigaci a rychlé hledání při řešení problémů.

Přechod na RT 2.4.0.11 a dopady na projekt

prechod_pameti_plc_cz
Mezi verzemi Merbon RT 2.2.0.5 a 2.4.0.11 došlo na platformě FreeRTOS k významným změnám v organizaci a správě paměti v runtimu. Přechod na nejnovější verzi je sice obecně doporučován a někdy je i z důvodů rozšíření instalace nebo organizačních důvodů nutný, upgrade projektu a přechod mezi verzemi však může ovlivnit chování některých vlastností runtimu. Podívejme se na ně, abychom při přechodu na verzi 2.4.0.11 či novější postupovali správně.
Více informací

Projektování a instalace MaR z hlediska bezpečnosti

rozhovor_Ondra
Podívejme se na klasickou topologii řídicího systému z bezpečnostního hlediska a pojďme najít několik pravidel, podle nichž by řídicí systém měl být projektován a instalován tak, aby byl schopný úspěšného předání provozovateli z hlediska kyberbezpečnosti – a zároveň se dal komfortně a účinně provozovat a servisovat.
Více informací

Programování a konfigurace MaR z hlediska bezpečnosti

?????????????????????????????????????????????????????????
Provozní praxe ukazuje, že ačkoli programovací nástroje a aplikace umožňují leckdy poměrně vysoký stupeň zabezpečení, jejich možnosti nejsou využívány - většinou z pohodlnosti nebo neznalosti, jak je správně nastavit. Zkusme se zamyslet nad následujícími tipy a tam, kde to dává smysl, je aktivně prosazovat.
Více informací

Merbon IDE tutoriály

merbon_tutorials_thumb
Na této stránce naleznete videonávody k Merbon IDE, a to na téma založení sestavy v SIMPLE módu, založení sestavy v plném módu, přiřazení PLC, práce v editoru FUPLA, přidání a nastavení HW a ladění
Více informací

Videotutoriál Merbon IDE pro pokročilé

Merbon_IDE_adv_thumb
Záznam z webináře - online školení na Merbon IDE pro pokročilé.
Více informací

SoftPLC IDE tutoriály

SoftPLC_tutorial_thumb
Zde naleznete videonávody k SoftPLC IDE, a to na téma založení nového projektu, konfigurace rozsahů vstupů I/O modulu, nahrání projektu do PLC a vzorkování hodnot z PLC
Více informací

BACnet - stručný úvod do základů

objects
Protokol BACnet (Building Automation Control Network) není v systémech řízení budov žádným nováčkem. V sérii článků vás s ním postupně seznámíme a provedeme jeho využitím.
Více informací

Chybné zobrazování diakritiky na webu PLC a nepřístupný BACnet server

10429310697502
U některých PLC s OS Linux se po přehrání runtimu může stát, že webové stránky obsahují "rozsypané" znaky a není přístupný BACnet server. To je způsobeno chybějícím záznamem v konfiguračním skriptu. Jak problém snadno opravit?
Více informací

Routování protokolu Modbus

Návrh bez názvu (40)
Při projektování a oživování sériových sběrnic komunikujících po protokolu Modbus občas narazíme na situace, kdy by bylo výhodné přejít ze sériové linky na ethernetovou síť a data dále přenášet po ní. Detailněji jsme Vám to popsali v naší dvoudílné routovací sérii.
Více informací

Protokol SSCP a sériová linka

SSCP_serial_topologie
S rozšířením síťových technologií už jsme si tak nějak zvykli, že i procesní stanice (PLC) komunikují s vývojovými nástroji, vizualizací i dalšími klienty přes síťové rozhraní, tedy Ethernet s protokolem TCP/IP, nad kterým je aplikační protokol standardní (např. BACnet) nebo specifický pro výrobce. Občas se dostaneme do situace, kdy jediná možnost, jak propojit dvě nebo více podstanic mezi sebou či k centrále, je sériová linka – dvouvodičové vedení.
Více informací

Couple - vazba mezi hardwarovými IO body

merbon
Při nasazení pokojových ovladačů UI011, regulátorů UC/FC..., ale i zařízení třetích stran integrovaných protokolem Modbus často narazíme na problém, jak elegantně a uspokojivě vyřešit zápis do proměnných, které jsou ovládány i místně – přes otočný knoflík, displej nebo jiný manuální prvek.
Více informací

Komunikační protokol Modbus

Návrh bez názvu (40)
I když standard Modbus byl definován před více než 40 lety, protokol dodnes zajišťuje spolehlivou a rychlou komunikaci mezi programovatelnými automaty, čidly, termostaty, frekvenčními měniči a dalšími zařízeními.
Více informací

Nová funkce fancoilového regulátoru FCR013 pro řízení šesticestných ventilů

sekvence
U zařízení s fancoily se často používají výměníky střídavě pro vytápění i chlazení. V klasickém dvoutrubkovém zapojení s přepínáním (change-over) musí celá budova (nebo přinejmenším větev) pracovat s jedním typem energie – buď umí vytápět, nebo chladit. V moderních budovách jsou ovšem požadavky na vytápění a chlazení v místnostech často velmi rozdílné až protichůdné, a právě v těchto případech může pomoci nasazení čtyřtrubkového systému s jedním výměníkem.
Více informací

Rozdíly mezi hardwarovými platformami s runtime Merbon

rozdíly
Runtime, neboli program, který spouští aplikaci vytvořenou programátorem a tedy vykonává základní činnost PLC, může být implementován na různých hardwarových platformách. Platformy se od sebe liší v celé řadě vlastností: výkon procesoru, velikost operační paměti a paměti pro trvalé ukládání dat, typy a počet sériových komunikačních portů, integrované analogové a digitální vstupy a výstupy atd. Tyto vlastnosti určují, které funkce runtime bude možné na platformě provozovat.
Více informací

Klimatizace a měření spotřeb

solar_thumb
Měření spotřeb energií je silné téma ve všech oborech, klimatizaci nevyjímaje. Tuto úlohu obvykle řeší profese měření a regulace (MaR), dnes často zvaná „systémy řízení budov“ (Building Management Systems, BMS). V následujícím textu se stručně seznámíme s principy sběru dat o spotřebách energie a ukážeme si, jak vypadá spolupráce mezi dodavatelem klimatizačního systému a dodavatelem systému měření a regulace.
Více informací

Bezpečnostní certifikát SSL pro servery Merbon SCADA

bezpecnostni_certifikat_5
Server IIS, na kterém je instalován Merbon SCADA server, by měl obsahovat bezpečnostní certifikát SSL. Jinak hrozí, že některé prohlížeče budou považovat web za nebezpečný a vydávat varovná hlášení, či dokonce zcela odmítnou stránky zobrazit.
Více informací

Autokalibrace čidel CO2

dve_cidla_thumb
Prostorová a kanálová čidla CO2pro použití v systémech řízení budov jsou dnes prakticky bez výjimky osazena měřicími prvky, které pracují na principu NDIR (Nondispersive Infrared). Měří rozptyl infračerveného světla, ke kterému dochází na molekulách CO2 v měřicí komůrce.
Více informací

Příručka pro projektanty

project_thumb
Příručka vhodná pro tvůrce projektů popisuje tvorbu dokumentace systému měření a regulace s použitím systému Domat. Obsahuje popis topologie systému, zapojení modulů a podstanic, limity, konfigurace.
Více informací

Oživování integrace u VZT a klimatizačních jednotek

jonas_thumb
Vzduchotechnické jednotky a klimatizační systémy s vlastní regulací jsou čím dál oblíbenější. Je-li však vyžadováno propojení s řídicím systémem budovy nebo vizualizací, které slouží i pro další technologie, dodavatel klimatizace by měl být kvalifikovaným partnerem pro profesi měření a regulace, která právě tyto integrace řeší.
Více informací

Výběr vizualizace pro řídicí systém

topologie_vizualizace_thumb
Nad každým řídicím systémem by měla být ovládací nadstavba, která poskytuje rychlý přehled o řízených procesech a pohodlné nastavování parametrů. V následujícím článku získáte tipy a doporučení, jak postupovat při výběru té správné vizualizace pro vaši potřebu.
Více informací

Jak integrovat podstanice Merbon a SoftPLC mezi sebou

integrace_merbon_thumb
Výměnu dat mezi systémy SoftPLC a Merbon můžeme potřebovat z různých důvodů. Návod, jak správně integraci provést, naleznete v tomto článku.
Více informací

Jak integrovat hotelový systém do řídicího systému Domat

hotel_integration_thumb
U regulace jednotlivých místností s proměnným obsazením, jako například v hotelu, se často setkáváme s požadavkem na odstavení pokoje v případě, že pokoj není dlouhodobě obsazen. Jak zautomatizovat proces ve vazbě na hotelový systém popisuje tento článek.
Více informací

Jak psát sériový komunikační driver v Merbon RT

pozyton_thumb
Programování v jazyce ST (strukturovaný text) nabízí autorům aplikací značnou flexibilitu. Jednou z často poptávaných vlastností je vývoj komunikačních driverů pro cizí systémy. Na následujícím příkladu si ukážeme, jak vypadá „zákaznický“ driver pro elektroměry Pozyton sEAB.
Více informací

Jak psát efektivně software v Merbon IDE

LOGO_IDE_600
Příprava aplikačního programu pro zařízení VVK by měla být efektivní nejen proto, abychom minimalizovali čas na ni potřebný. Jde i o to, maximálně využít možností hardwarových platforem.
Více informací

Správné umisťování čidel v technologiích

umistovani_cidel_thumb
Při oživování systémů měření a regulace se technici velmi často setkávají s chybně nainstalovanými čidly nebo jejich částmi. Připomeňme si proto několik základních pravidel pro montáž čidel.
Více informací

Jak integrovat sběrnici KNX do systému Domat

knxlogo_thumb
Se sběrnicí KNX se setkáváme nejčastěji v rezidenčních objektech, jako jsou rodinné domy, ale i v kancelářských budovách u řízení osvětlení, žaluzií a případně klimatizace jednotlivých místností. Pokud je v budově instalován řídicí systém pro větrání, vytápění a klimatizaci, případně další technologie, někdy je žádoucí zobrazovat data na společné vizualizaci nebo dokonce systémy propojit na automatizační úrovni.
Více informací

Jak integrovat periferie EnOcean do systému Domat

enocean_logo
Periferie systémů řízení budov s technologií EnOcean jsou atraktivní zejména tím, že ke své funkci nepotřebují baterie. Využívají napájení pomocí solárních článků, piezoelektrických měničů a termoelektrických článků.
Více informací

Jak nastavit I/O modul s PLC v módu převodníku (Converter Mode)

converter_mode_thumb
Vstupně-výstupní moduly (I/O moduly) musejí být při uvádění do provozu nakonfigurovány. Nastavuje se u nich především adresa na sběrnici Modbus a u některých typů dále typy a rozsahy měření pro analogové vstupy. Za normálních okolností se I/O moduly obvykle adresují a nastavují pomocí programu ModComTool a převodníku M080 nebo jiného převodníku USB či RS232 na RS485.
Více informací

Řízení čtvrthodinového maxima

maximum_thumb
Cílem distributora elektrické energie je mít na straně zákazníků pokud možno konstantní odběr. Jedním z opatření, jak toho dosáhnout, je zamezit odběrovým špičkám u jednotlivých zákazníků. Smluvně to znamená, že zákazník nesmí překročit maximální sjednané množství elektrické energie, kterou odebere během patnáctiminutového intervalu. Toto sjednané množství energie se jmenuje čtvrthodinové maximum. Překračování čtvrthodinového maxima hlídá digitální elektroměr, instalovaný u zákazníka.
Více informací

Prostředí pro instalace

installation_thumb
Aby instalované programy pracovaly správně, potřebují podporu operačního systému včetně případných rozšíření či knihoven. V následujícím textu jsou shrnuty základní podmínky pro úspěšnou instalaci a provozování programů a vývojových nástrojů, které se v systémech Domat využívají.
Více informací

Síťová bezpečnost u řídicích systémů

network security thumb
Systémy řízení budov jsou z hlediska bezpečnosti značně podceňovány. Příčin je několik: Dodavateli jsou firmy, jejichž hlavní předmět činnosti má k síťové bezpečnosti daleko, jako stavební firmy, dodavatelé TZB, topenáři, vzduchotechnici..., při projektování systému obvykle není jasné, za jakých podmínek bude připojen na Internet, a projektanti měření a regulace (MaR) ostatně sami také nemají potřebné IT zázemí.
Více informací

Zařízení Domat s rozhraním Ethernet a jejich komunikace

ethernet_thumb
Kromě uvedených čísel TCP a UDP portů mohou ještě některá zařízení podporovat non-IP protokoly pro detekci zařízení s neznámou IP adresou a její nastavení. Předpokládá se, že zařízení jsou od Internetu (nebo jiné nezabezpečené sítě) oddělena IP routerem, který jiné než TCP nebo UDP protokoly nepropouští.
Více informací

Problémy u měření teplot pasivními čidly

reseni_vstupu_thumb
Pasivní odporová čidla teploty jsou u zařízení TZB první volbou. Proti čidlům aktivním s napěťovým nebo proudovým výstupem nebo čidlům s digitálním výstupem (sběrnicí) jsou relativně levná a snadno se instalují, protože u nich nezáleží na polaritě vedení. Nasazení pasivních čidel však může přinášet některé problémy, jimž - a jejichž odstraňování - se budeme věnovat v následujícím textu.
Více informací

PWM signál a práce s ním

pwm signal_thumb
Signál PWM (Pulse Width Modulation, pulsně šířková modulace) - základní informace a návod na práci s ním naleznete v tomto článku.
Více informací

Jak se domluvit s technickou podporou

online_support-512
Podíváme se na to, jak funguje technická podpora Domat Control System a jak byste měli postupovat, abyste z ní vytěžili co nejvíce.
Více informací