R430: náhrada modulu M430 (32 digitálních vstupů)

Od prosince 2018 budou dodávány nové moduly R430 (32 digitálních vstupů) jako náhrada M430. Mění se pouze typ krabičky a rozsahy provozních podmínek; šířka modulu, počet vstupů, svorky a jejich zapojení zůstávají stejné. Modbusová tabulka R430 je s tabulkou M430 stoprocentně kompatibilní, takže pro servis to neznamená žádné úpravy v programu ani další změny.