R420: náhrada vstupních modulů M400, M401, M420

R420Místo modulů M400 a M401 (8 DI) a modulu M420 (16 DI) se nyní dodává modul R420 (16 DI). Při náhradě modulů M40x je třeba počítat s větší šířkou modulu (6 DIN modulů místo 4) a malými svorkami, které je nutné přepojit ze svorek původních. U modulu M420 je šířka stejná, je ale nutné také přepojit svorky na malé. Všech 16 vstupů má společnou zem. Nově je, jako u všech modulů R…, možnost i hardwarové adresace. Modbusová tabulka je zpětně kompatibilní, aplikační software tedy není třeba měnit.